Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Verslag directieoverleg Arriva Trein

Op 20 maart heeft er eindelijk weer een directieoverleg met Arriva plaatsgevonden. Daar is enige tijd overheen gegaan, maar gelukkig staan er dit jaar verder nog 3 overleggen gepland. Namens Arriva waren Frans van Setten en Ytze van der Meer aanwezig.

U vindt hieronder de hoofdlijnen die zijn besproken in het overleg.

Allereerst geeft Arriva aan blij te zijn dat er weer overleg is. De volgende keer is het nadrukkelijk ook de bedoeling dat er punten aan de orde kunnen komen die in alle concessies spelen. In de concessie Limburg is er daarnaast nog specifiek overleg over de cao.

Algemene ontwikkelingen
Arriva geeft aan dat de verbinding Nijmegen - Roermond tussen nu en 2020 geëlektrificeerd zal worden en dat er (deels) dubbelspoor zal worden aangelegd. Dit zal tot 2020 veel hinder en buitendienststellingen tot gevolg hebben. Ook voor Heerlen - Landgraaf liggen er plannen deze te elektrificeren. Daarnaast is het de bedoeling dat er in 2018 een "drielandentrein" zou moeten gaan rijden tussen Luik - Maastricht - Aken.

Treinbotsing Limburg
Arriva vindt de krantenkop "treinbotsing kwam door falende Arriva-machinist" erg voorbarig. Het wachten is nog op het formele rapport van ILT. Er zijn een tweetal STS-en geweest, beiden door nieuwe machinisten.

Aanbestedingen
De noordelijke lijnen worden dit jaar aanbesteed. Naar verwachting moet de gunning eind juni-begin juli plaatsvinden. Arriva is door de provincie Groningen op de vingers getikt, dat het aantal controles op de trein niet op de vereiste 33% zat. Dat gold zowel voor 2014 als 2015. Arriva geeft aan maatregelen te hebben genomen, om dit verder te voorkomen.

Vakbondspunten

Rangeerdiensten
Wij hebben aangegeven dat van vervroeging van een rangeerdienst in blok A, voor 4.30 u, volgens artikel 28 niet mag, en dat de goedkeuring hiervan door de VC Groningen een uitzondering is.
Arriva geeft aan dit te overleggen met de OR. Bonden geven aan dat afwijkingen van de cao met vakbonden moeten worden afgesproken en niet met de OR. Arriva komt er op terug.
Slapende dienstverbanden
Wij willen geinformeerd worden hoeveel slapende dienstverbanden er zijn. Dat zijn dienstverbanden waarbij de werknemer nog wel in dienst is, maar geen arbeid verricht. Dat gebeurt met arbeidsongeschikte medewerkers. Deze worden (na 2 jaar) op 0 uur gehouden. Daarmee voorkomt Arriva dat er bij ontslag een transitievergoeding betaald moet worden.
Schillenmodel
Het schillenmodel is nog niet in alle regio's goed ingevoerd. Doel is dat alle "productie" in schil 1 zit en dat ziekte, verlof en andere afwezigheid opgevangen wordt in schil 2 en 3. Noord heeft echter veel uitstroom, waardoor er problemen zijn met het garanderen van verlof. Arriva is wel druk bezig met de werving van zowel machinisten als stewards, maar die is nog niet op orde.
Persoonlijke dossiers
Het lijkt dat bij het digitaal maken van dossiers niet alle relevante medische gegevens alsmede die over aanrijdingen zijn meegenomen.  Arriva kijkt dit na.
Defecte treeplanken
Regelmatig zitten treeplanken muurvast. Dat leidt tot verstoringen en uitval. Dit komt door te grove zandkorrels. Volgens Arriva is ProRail op de hoogte en gaat aktie nemen.

Bovenstaande waren de belangrijkste punten uit het directie overleg. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, ik hoor ze graag. Mijn e-mail is ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl.
In het vervolg verschijnen nieuwsbrieven van directieoverleg digitaal. Heeft u deze nieuwsbrief per post gekregen, dan is uw e-mail adres niet bij ons bekend. Als u prijs stelt op deze nieuwsbrief, dan vraag ik u vriendelijk mij uw e-mail adres, postcode en huisnummer door te geven, dan wijzigen wij dat. Dat kan ook op het eerder genoemde mailadres.

met vriendelijke groet, mede namens Tom Hofstra - kaderlid.
Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder

 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid