Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Verslag directie overleg Arriva Trein

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor leden werkzaam bij Arriva Trein Op 19 juni hebben wij weer vakbondsoverleg Trein gehad met de directie van Arriva. Hieronder vindt u een weergave van de belangrijkste gesprekspunten. Belangrijke thema's waren het tekort aan personeel en de veiligheid.

Personeelstekorten
Zoals ook wij al geconstateerd hebben en waarover ook al wat in de pers is verschenen heeft Arriva grote moeite om alle treinen goed te bemensen. De problemen zijn het grootst op de Vechtdallijnen, maar ook op andere plaatsen speelt het probleem. Arriva is op dit moment niet aantrekkelijk genoeg voor nieuwe werknemers. Dat komt onder andere doordat NS een grote aantrekkingskracht heeft omdat daar de arbeidsvoorwaarden aanzienlijk beter zijn en omdat mensen elders sneller een vast, fulltimecontract kunnen krijgen. Machinsten verdienen aanzienlijk minder bij Arriva dan bij NS. Wat dat betreft is dit al een voorschot op de nieuwe cao onderhandelingen.
Het schillenmodel speelt Arriva parten, immers nieuwe mensen hebben slechts de zekerheid van een min/max contract van 23 uur en voor de rest zijn ze afhankelijk van vakanties en ziektes bij het vaste personeel. Daarnaast blijkt het model ook slecht toepasbaar te zijn bij trein. In de spits rijdt er geen extra trein, maar alleen een langere trein.
Wij hebben dus gezegd dat Arriva moet stoppen met het schillenmodel. Bovendien wordt ook de cao overtreden. Stoppen dus en zo snel mogelijk. Niet aantrekkelijk in de markt.
Wat wel weer frappant is, is dat Arriva bezig is met een wervingsplan en zegt ook daarbij de vakbonden te willen betrekken. Maar ze doen dat pas als ze zelf een plan klaar hebben. Heel herkenbaar van Arriva. Wel overleggen, maar pas als er niets meer te overleggen valt.

Veiligheid
Wij hebben aangegeven ons grote zorgen te maken over de veiligheid. Eigenlijk is het triest dat Arriva erkent dat het, laat ik het voorzichtig stellen, beter moet. Het veiligheidsbesef van mensen met een normale opleiding (ROC) is goed. Zonder iedereen over een kam te scheren, bij sommige mensen met een verkorte opleiding schort het daar soms aan. Als wij horen dat sommigen het passeren van een rood sein vergelijken met het rijden door rood licht, dan is dat zorgelijk en tekenend.
Ook de ondersteuning van nieuwe medewerkers schiet te kort. Teammanagers hebben de tijd niet om te begeleiden. De "klok" is belangrijker dan het "sein". Gelukkig erkent Arriva dat er wat moet gebeuren, maar helaas kunnen ze nog weinig concreet zijn met maatregelen. Vanuit vakbonden is erop aangedrongen ook ervaren machinisten hierbij te betrekken en Arriva neemt die suggestie mee.

Planning 7 dagen vooruit
In de cao is vastgelegd dat je 7 dagen van te voren je rooster moet kennen. Het is nog steeds niet zo dat dat overal het geval is. Arriva schoof het af op de "systemen", maar dat is natuurlijk geen excuus. Het zou weer meegenomen worden. Dat beloofden ze echter ook al de vorige keer en helaas is er niets gebeurd.

Status cao MuMo
Vanuit een van de collegabonden werd aangegeven dat het treinverkeer op de noordelijke lijnen niet voldoet aan de werkingssfeer van de cao MuMo. Een interessante discussie die Arriva verrastte. Daar komt Arriva ongetwijfeld op terug.

Aanbestedingen
Voor de noordelijke lijnen wordt 11 juli een belangrijke dag. Dan wordt besloten wie voor de komende 15 jaar de concessie krijgt. Ondanks dat er ook andere geluiden zijn, is de hoop dat Arriva de concessie zal behouden. Ook voor de MerwedeLinge Lijn gaat er een besluit vallen. Naar aanleiding van een vraag van CNV Vakmensen, werd met klem ontkend dat Arriva geen interesse meer zou hebben in deze concessie. Daar gaan we dan maar vanuit. Het wordt een spannende periode.

Dit waren de belangrijkste punten van het overleg. Kenmerkend voor dit overleg is helaas dat het lijkt dat er weinig afspraken te maken zijn. Onduidelijk is wat nu het mandaat is wat de aanwezige directeileden hebben. Dat maakt dat we er niet altijd van overtuigd zijn dat er wat met de uitkomsten van dit overleg gebeurd. De tijd zal het leren.

Tenslotte
CNV Vakmensen is gestart met een kadergroep Arriva Trein. Daarin hebben leden zitting vanuit de Achterhoek, Groningen/Friesland en Limburg. Er is zeker plaats voor meer leden. Heb je belangstelling, laat het ons weten.

Evert Jan van de Mheen
vakgroepbestuurder
ej.vandemheen@cnvvakmensen.nl


 

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid