Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Update stand van zaken CAO multi modaal

Beste leden, tijd voor een update met betrekking tot de cao Multi modaal. De afgelopen week is er nogal wat gebeurd. Eris een ultimatum verstuurd naar de werkgevers waarop zij schriftelijk hebben gereageerd.

De reactie was inhoudelijk niet heel erg verassend, de werkgevers geven aan dat ze altijd open staan voor gesprekken maar gaan inhoudelijk niet in op de door ons gestelde eisen in het ultimatum.

Uitnodiging

Een uitnodiging om weer naar de tafel te komen om verder te onderhandelen moet echt meer omvatten dan alleen de zin ‘we zien nog voldoende inhoudelijke aanknopingspunten om op korte termijn het overleg voort te zetten’. CNV vakmensen ziet graag de uitnodiging tegemoet als we kunnen praten over de structurele loonsverhoging voor iedereen, een betere ouderenregeling en een beloning voor iedereen die passend is bij zijn of haar functie. Een toeslag voor machinisten om zo het gat te dichten naar NS-machinisten is een mooie start. Maar als dit ten koste gaat van de loonstijging van chauffeurs, stewards, technisch personeel en alle andere functies is dit niet wenselijk.

Eis CNV Vakmensen

Verder is er ook niet ingegaan op de keiharde eis van CNV Vakmensen dat als we weer aan tafel gaan er een mandaat ligt om tot een resultaat te komen, een afvaardiging van werkgevers zonder beslissingen te mogen nemen is frustrerend voor het overleg.

Ultimatum verlopen

Nu het ultimatum is verlopen en we niet zijn uitgenodigd door de werkgevers aan de onderhandelingstafel, zitten we in de volgende fase. Dit heb ik ook benoemd in het ultimatum richting jullie werkgevers. Daarin staat namelijk: "Wanneer op genoemd tijdstip geen, dan wel een negatief antwoord van u zal zijn ontvangen en derhalve over de in het geding zijnde onderwerpen uiterlijk op genoemd tijdstip geen definitieve overeenstemming zal zijn bereikt, dan duurt daarmee de inmiddels bestaande patstelling voort en dient u er rekening mee te houden dat er met ingang van deze datum collectieve acties worden gevoerd, waarbij werkonderbrekingen en werkstakingen voor kortere of langere duur niet zijn uitgesloten."

Overgaan tot actie

Kort gezegd, we kunnen nu overgaan tot acties in welke vorm dan ook. Zoals jullie allemaal weten is er op dit moment een conflict aan de cao OV onderhandelingstafel. Dus is het een vrij logische keuze dat we in het actie traject deels gezamenlijk gaan optrekken om zo een nog harder geluid te laten horen. Gisteren hebben we intern overleg gevoerd over de stappen die we gaan nemen. In de komende dagen zal er daar meer duidelijkheid over komen. Ik vind het belangrijk om te benadrukken dat jullie hierin onmisbaar zijn. Want acties in welke vorm dan ook doe je met elkaar dan bereik je het meest!

In de bijlage zit het ultimatum dat verlopen is en de reactie van de werkgevers hierop.

Mochten er vragen zijn, dan hoor ik die graag.

Gr Sijtze de Bruine
Bestuurder CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid