Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Onderhandelingsresultaat Mulitmodaal

Na 9 rondes onderhandelen hebben we een resultaat. Zijn we tevreden? Nee. Zat er meer in? Nee. We hebben namelijk het probleem van de pensioenen.

In 2016 is de pensioenregeling verslechterd. Het opbouwpercentage is van 1,87% verslechterd naar 1,57%. Dus ook het nabestaande pensioen onderging deze verslechtering. Vanuit de ledenvergadering is aangegeven dat jullie dit gerepareerd willen zien. Ook moesten de verslechteringen welke door de werkgever waren ingebracht van tafel. Het pensioen repareren we met ingang van 2017. Maar dat kost wel loonruimte. De kosten voor het pensioen voor jullie worden hoger omdat de premie van 20% naar 24% gaat en het opbouwpercentage weer terug naar 1,87%.

Looptijd:
Van 1-1-2016 t/m 31-12-2017

Loonsverhoging:
Op 1-7-2016 worden de lonen en toeslagen verhoogd met 1,85%
Op 1-1-2017 gaat het loon en toeslagen met 1,2% omhoog.

Eenmalige uitkering:
Op 1-7-2016 of  zo spoedig mogelijk daarna wordt een bruto eenmalige uitkering uitbetaald van € 250,-. Dit ter compensatie van de periode 1-1/30-6. Dit naar rato van het dienstverband.

Pensioenen:
Overgang van de pensioenvariant C naar pensioenvariant A. 

Ouderenregeling
De Ouderenregeling  wordt ook opengesteld voor parttimers met een arbeidsduuromvang van tenminste 28 uur per week. Voor de diensttijdbepaling van 10 onafgebroken dienstjaren worden de parttime perioden met een arbeidsduur van 28 uren of meer per week meegeteld. De regeling is pro rata van toepassing op de deelnemende parttimer.

Onderzoek
Cao-partijen zullen een onafhankelijk onderzoek instellen naar werkdruk, werkdrukbelevingen ziekteverzuim binnen de sector. Partijen zullen daartoe gezamenlijk een opdracht formuleren en een wetenschappelijke, medische onderzoeksinstantie selecteren en een stuurgroep instellen.

Greenfield – onder aanneming van werk
Aan artikel 4 van de cao worden de volgende teksten toegevoegd:

Artikel 1. (onder aanneming) Lid 3
Bij onder aanneming van werk aan besloten busbedrijven (ondernemingen die busvervoer verrichten in de zin van de Wet Personenvervoer (2000 Stb. 314)) is de werkgever verplicht te bedingen dat door het besloten busbedrijf de thans vigerende cao Besloten Busvervoer wordt nageleefd voor het betreffende OV werk.
Als onverhoopt geen nieuwe cao Besloten Busvervoer wordt afgesloten waar FNV en CNV partij zijn, kan dat gevolgen hebben voor de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers die namens een besloten busbedrijf OV werkzaamheden verrichten.  Partijen betrokken bij de cao Multimodaal zullen dan in overleg treden om te bezien hoe deze problematiek dan kan worden opgelost.

Nieuw Artikel . (informatieverplichting werkgever) Nieuw lid
De werkgever is verplicht op schriftelijk verzoek van een vakvereniging die partij is bij deze cao binnen 12 weken schriftelijk aan te tonen dat de cao Besloten Busvervoer correct is nageleefd door het besloten busbedrijf  over een periode van maximaal 1 jaar voorafgaand aan het verzoek. Er kunnen geen gegevens van voor 1 januari 2016 worden opgevraagd.

Op 13 juni zal dit resultaat besproken worden met de cao-commissie, vervolgens komen we bij jullie terug.

Bernard Zijlstra,
bestuurder CNV Vakmensen
b.zijlstra@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid