Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO MUMO

Beste leden, We hebben een onderhandelingsresultaat! Gisteravond in Heerenveen zijn bonden, Arriva en Keolis tot een resultaat gekomen wat wij graag willen gaan voorleggen aan jullie als leden. Als onderhandelingsdelegatie zijn we tevreden over het behaalde resultaat.

De cao is afgesloten voor 12 maanden en eindigt op 31-12-2018. De lonen worden per 1-1-2018 met 2 % verhoogd en per 1-4-2018 met 1 %. De lonen zullen dus worden gecorrigeerd zodra dit resultaat is goedgekeurd, dit geldt ook voor de vakantietoeslag want die wordt opgebouwd over het bruto loon.

Verder is er een eerste stap gezet om de komende jaren de stap te verkleinen tussen machinisten met en zonder een persoonlijke toeslag. Medewerkers die zijn ingedeeld in de loonschaal voor rijden personeel met de functie van bestuurder trein en medewerkers met een hiermee gecombineerde functie ontvangen vanaf 1 januari een vaste, niet pensioengevende toeslag van € 3,- per uitgevoerde machinistendienst. Als voorwaarde geldt dus dat er geen persoonlijke toeslag op grond van een functiewijziging uit het verleden of op basis van artikel 24 wordt ontvangen. Wanneer de deze toeslag in een maand hoger is dan het bedrag van de persoonlijke toeslag, wordt het verschil wel uitbetaald.

Ondanks dat de cao voor een jaar is afgesloten hebben we hier wel afspraken voor langere termijn kunnen maken nl. per 1 januari 2019 gaat de toeslag omhoog naar € 6, - en per 1 januari 2020 naar € 9,-.

Verder is er afgesproken:

  • Voor medewerkers van 55 jaar en ouder het D-blok wordt opgeschoven naar 6:00 uur, zij kunnen dus op eigen verzoek kiezen om niet meer gebroken diensten te hoeven rijden die voor 6:00 uur beginnen. Medewerkers van 55 jaar en ouder kunnen dus niet meer verplicht worden om na 00:00 en voor 6:00 te werken.
  • In de blokken A, S en U mogen de diensten in maximaal 30% van het totaal aantal diensten in deze blokken eindigen tussen 14:00 en uiterlijk 14:30 en/of langer zijn dan 8,5 uur met een maximum van 9 uur. Deze diensten zullen apart worden gekenmerkt voor de matching.
  • Gebroken diensten die beginnen tussen 5:30 en 6:00 uur hebben een maximale lengte van 8,5 uur. Ook voor de diensten die beginnen vanaf 5:00 uur maar voor 5:30 is de maximale dienstlengte 8,5 uur.
  • Hiermee wordt bereikt dat de lengte van de diensten in de blokken A (+ S/U) en B ( + H/M) meer naar elkaar toe groeien. De kortere en langere diensten kunnen zo beter verdeeld worden over alle medewerkers op basis van hun individuele keuzerooster, om zo een evenwichtiger werkpakket te realiseren. Ook worden hiermee het aantal min en plus uren beperkt.

Deze aanpassingen gaan uiterlijk in per 9 december 2018 (ingang nieuwe dienstregeling)

Wij beseffen ons heel goed dat wijzigingen op de blokken niet gelijk met gejuich zullen worden ontvangen, je hebt je privé leven ingericht op je werk en de tijden zoals ze waren zijn vaak ook zo ingericht in je dagelijkse leven. Door een kleine verruiming op het A blok te gunnen aan werkgevers van max 30% op het totaal aantal diensten hebben wij weer andere zaken kunnen terug onderhandelen die in het voordeel van de werknemers zijn.

In de huidige ouderen regeling geldt er een inspanningsverplichting van de werkgever om bij een aanvraag van de dagenreeks 4-4-4-4 etc. deze te optimaliseren. In het vervolg wordt een 4-daagse werkweek binnen een periode van 7 dagen maatgevend in de regeling, waarbij je na 4 dagen achtereen werken er een rust volgt van minimaal 36 uur. Wil je iets anders mag je op verzoek dit aangeven om zo toch individueel tot oplossingen te komen.

Verder is er afgesproken dat technisch personeel vanaf 55 jaar geen verplichting meer heeft om overwerk te verrichten. Ook worden zij ontheven van de verplichting tot het verrichten van diensten die starten voor 0:00 uur en waarvan een gedeelte valt tussen 2:30 en 4:30 uur, tenzij het dienstbelang zich hiertegen verzet.

De arbeids- en rusttijden worden in 2018 onderzocht, wij streven naar ruimere rustperiodes. De conclusies van dat onderzoek zullen we dan meenemen in de gesprekken voor een volgende cao.

Een werkgroep gaat ook de huidige cao teksten bestuderen, deze zijn regelmatig onleesbaar en op meerdere manieren uitlegbaar wat voor verwarring zorgt.

Bovenstaand zijn de belangrijkste afspraken, in de bijlage heb ik het volledige resultaat toegevoegd.

Op heel korte termijn komen wij met een aantal data waarop wij ledenvergaderingen gaan houden door het land heen!

Geniet van het zonnige pinksterweekend en mocht je vragen hebben dan hoor ik dat graag. 

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine

bestuurder CNV Vakmensen

06 57 56 50 90
s.debruine@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid