Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Onderhandelingsresultaat cao Multimodaal Vervoer

Het onderhandelingsresultaat voor CAO Multimodaal Vervoer 2014-2015 bevat een loonstijging van ruim 4% en een werkgelegenheidsgarantie voor het direct uitvoerende personeel. Alle werknemers vanaf 60 jaar kunnen kiezen voor een 4 daagse werkweek en daardoor kunnen er extra jongeren aan de slag.

Een resultaat dat ermee door kan

Met een fatsoenlijke loonstijging, de werkgelegenheidsgarantie en de 4-daagse werkweek voor ouderen met plekken voor jongeren, kan het resultaat ermee door. Wel is er een zwart puntje; een enkele aanpassing van de roosterregels. En dat ligt gevoelig. Zonder dat was er echter geen onderhandelingsresultaat geweest: het is één totaalpakket van afspraken.

Natuurlijk is er bij de laatste onderhandelingen goed gekeken naar wat er in de CAO Openbaar Vervoer is afgesproken. Wij gaan het resultaat met de leden bespreken.

Loon

Zowel op 1 januari 2014, 1 juli 2014 en 1 januari 2015 stijgen de lonen en de toeslagen met 1%. De eindejaarsuitkering wordt per 1 januari 2015 verhoogd met 1,25% naar 5,75%.

Werkgelegenheid en bezuinigingen

De werkgelegenheidsgarantie voor het direct uitvoerend personeel wordt verlengd tot 1 januari 2016. Daarnaast is afgesproken om bij dreigende boventalligheid op concessieniveau (vanwege dreigende bezuinigingen op het openbaar vervoer) onmiddellijk te overleggen om die boventalligheid te voorkomen. Daarvoor kan tijdelijk ook worden afgeweken van cao-regels.

Vierdaagse werkweek 60 plussers, ruimte voor jongeren

Het CNV-voorstel voor een vierdaagse werkweek heeft het gehaald en gaat gelden voor àlle werknemers van 60 jaar en ouder die fulltime werken, dus zowel de uitvoerende als de indirecte medewerkers. Op vrijwillige basis kunnen zij kiezen voor een 32-urige i.p.v. een 36-urige werkweek. Waarvan 2 uur voor rekening van de werkgever en 2 uur voor rekening van de werknemer komt.

De pensioenopbouw blijft, voor rekening van de werkgever, onveranderd op basis van een volledige werkweek. Roostergebonden personeel kan gebruik blijven maken van de GOLFPAKUS-regeling en dus op verzoek worden vrijgesteld van diensten in die blokken. De vrijgekomen tijd wordt gebruikt om extra jongeren aan te nemen.

Aanpassing roosterregel

De aanvangstijd van Blok D wordt gewijzigd van 06.00 naar 05.30 uur. Beslist geen leuke maatregel. Het lukte ons in de onderhandelingen niet om de oudere werknemers die gebruik maken van de GOLFPAKUS-regeling hiervan te vrijwaren.

Zonder deze maatregel die de bedrijven zeggen nodig te hebben om de productiviteit te verbeteren en de personele gevolgen van verdere overheidsbezuinigingen op te vangen, was een onderhandelingsresultaat niet mogelijk.

Andere punten

• De reiskostenvergoeding woon-werk voor het werken in een A,F,S,K,U of O-blok wordt per 1 januari 2014 verhoogd van 15 naar 19 cent per kilometer. Vanaf 14 december 2014 geldt deze vergoeding ook voor het D-blok. (dan wel 2 x heen en weer op een dag).
• De forenzenvergoeding voor ex-OV medewerkers wordt per 1 juli 2014 aangepast. Zones bestaan niet meer, Ze worden omgezet in reisafstanden in kilometers. Werknemers die daardoor een lagere vergoeding zouden ontvangen, behouden hun huidige vergoeding. Voor het berekenen van de vergoeding wordt uitgegaan van de snelste route volgens de ANWB-routeplanner, zoals het CNV had gevraagd.
• De vergoeding reis- en verblijfkosten (dienstreizen) stijgt vanaf 1 januari 2015 automatisch mee met gestegen prijzen. (indexatie op basis consumentenprijsindex)
• Besloten Bus- en taxibedrijven die bij uitbesteding van werk worden ingeschakeld moeten aan hogere kwaliteitsnormen voldoen.
Zie ook het volledige onderhandelingsresultaat dat op onze website wordt gezet.

De leden aan zet

Het onderhandelingsresultaat wordt natuurlijk aan onze leden voorgelegd. Daarover volgen nog nadere mededelingen.

Het onderhandelingsteam van het CNV: Gerrit Bruntink, Zaïm Dagdelen en Wyb Kusters.
Zie ook: www.cnvstadsenstreekvervoer.nl

Nog geen lid? Meld je aan.

Download het onderhandelingsresultaat cao Multimodaal Vervoer>>

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid