Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Onderhandelingsresultaat CAO Multimodaal Vervoer

Met in totaal 1,7% bij het loon loopt de CAO Multimodaal Vervoer in 2013 in de pas. Toch liep het niet gemakkelijk. Tot diep in de nacht onderhandelen leverde nog niets op en eindigde teleurstellend in een schorsing. Maar op vrijdag 22 maart bereikten we dan toch nog een onderhandelingsresultaat.

We hadden redelijk hoge verwachtingen bij het ingaan van de onderhandelingen met onze inzet op een fatsoenlijke beloning en behoud van werk. En deze punten zitten ook in het resultaat. We scoorden echter minder dan gedacht; zo geldt de werkzekerheidsgarantie alweer niet voor het indirecte personeel en lukte het niet om uitzendkrachten in plaats van de voorrang die nu in de cao staat, na verloop van tijd een récht te geven op een vast contract.

Ook komt er geen extra verhoging van de blokvergoedingen. Wel kwam er zekerheid op het toepassen van de cao óók bij onderaannemers. En in december komt er een beperkte woon-werkvergoeding. Het lukte niet om het 4-5 systeem te garanderen voor degenen die dat willen. Wel zullen werkgevers zich daarvoor tot het uiterste inspannen.  

Veel zaken zijn doorverwezen naar verder overleg in de Commissie CAO Multimodaal Vervoer.

De voornaamste resultaten:

Looptijd: 1-1-2013 tot en met 31-12-2013 (éénjarige CAO)

Loonstijging: het loon en de toeslagen stijgen met 1% per 1 januari 2013 en met 0,7% per 1 juli 2013. 

Werkgelegenheidsgarantie: deze garantie voor het direct uitvoerend personeel (chauffeurs, machinisten, toezichthoudend personeel) blijft gelden tot eind van de cao-periode; 31-12-2013.

Naleving van de CAO en voorkómen van concurrentie op arbeidsvoorwaarden: in de CAO wordt opgenomen dat de werkgever verplicht is te bedingen bij zijn onderaannemers dat zij de bepalingen van de CAO (CAO Multimodaal Vervoer) zullen naleven. Bovendien moet een werkgever op verzoek van een vakvereniging aantonen dat de CAO correct is nageleefd op straffe van een schadevergoeding.

Reiskosten woon-werk: voor degenen die een dienst draaien in de blokken A,F, K, S, O en U geldt een nieuwe regeling woon-werk die ingaat per nieuwe dienstregeling (15 december 2013):
Een vergoeding per kilometer over de afstand enkele reis, gemeten met de ANWB-routeplanner kortste route:
0-10 km: geen vergoeding
10-30 km: € 0,15 per km
boven 30 km: geen vergoeding
Voor de terugreis geldt hetzelfde.
Ga je na intrede van de regeling verderaf wonen, dan tellen de extra kilometers niet. Kom je dichterbij de standplaats wonen dan worden die kilometers afgetrokken.

4-5 regeling: Na de jaar-opgave van de blokken, zal werkgever zich tot het uiterste inspannen om aan medewerkers, die dat wensen, een 4-5 rooster te bieden. Helaas geen garantie, wel een uiterste inspanningsverplichting.

Inzetbaarheid, vitaliteit en ontwikkeling: er komt een paritaire werkgroep die hierover dit jaar nog voorstellen gaat doen voor de volgende cao in 2014.

Einde arbeidsovereenkomst: afloop op AOW-leeftijd i.p.v. 65-jarige leeftijd

Een groot aantal zaken is doorgeschoven voor verder overleg en/of uitzoekwerk naar  de CCM (Commissie CAO Multimodaal Vervoer). Het betreft hier o.m.: vrij vervoer, rusten tussen de diensten en pensioen en volledige pauze. 

Zodra de tekst van het onderhandelingsresultaat beschikbaar is wordt deze op onze website geplaatst: www.cnvstadsenstreekvervoer.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid