Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Cao Mulitmodaal

Reactie op de nieuwsbrief van Keolis en Arriva. Het is nl. niet gebruikelijk om tijdens de onderhandelingen een uitgebreide analyse te geven over de stand van zaken. Keolos en Arriva deden dit wel.

Dat is zeer ongebruikelijk want wat heb je aan de diverse standpunten als deze nog niet eens uit onderhandeld zijn zo maak je mensen of juist geïrriteerd of juist blij met een dode mus. Ik heb ook een aantal reacties ontvangen waar ik zoveel mogelijk op heb gereageerd en daarin ook aangegeven dat de onderhandelingen nog gaande zijn en er nog niets besloten is. Afgelopen maandag heb ik dit gemeld aan de werkgevers. Deze zijn zich van geen kwaad bewust, hun reactie was dat het vooral te maken had met hoe je het wilde lezen… En ook deze week blijkt weer dat ze het niet helemaal begrepen hebben.

Patstelling

Maar inmiddels zijn jullie allemaal wel op de hoogte van het feit dat er een patstelling is bereikt.  Afgelopen maandag 29 januari hebben wij voor de vijfde keer gesproken met jullie werkgevers Keolis en Arriva over een nieuwe cao Multi modaal.  De onderhandelingsdelegatie van  CNV Vakmensen heeft het overleg aan het einde van de dag het overleg voor onbepaalde tijd opgeschort.. Dit in tegenstelling tot wat er staat in de nieuwsbrief van Arriva en Keolis waarin staat dat de bonden hebben aangegeven dat ze zijn uitonderhandeld. CNV vakmensen heeft nergens aangegeven we zijn uitonderhandeld. VVMC en FNV hebben inmiddels aangegeven dat ze dat wel zijn.

Wij schorten op om de volgende redenen:

De onderhandelingsdelegatie van werkgevers heeft weinig mandaat om tot een goed resultaat te komen, er moet regelmatig gebeld worden met de diverse CEO’s die dan vervolgens onbereikbaar zijn. Dit heeft gisteren en vorige week bij onze delegatie tot irritaties geleid, we zitten namelijk meer in een schorsing dan in overleg. Afgelopen maandag rond 17:00  uur was het nog steeds wachten op een CEO die onbereikbaar was. CNV Vakmensen eist dat er bij een hervatting van de gesprekken genoeg mandaat aan tafel zit of dat deze fatsoenlijk te bereiken is gedurende de onderhandelingen. Nu overheerst het gevoel dat er geen prioriteit is bij Arriva en Keolis om tot een goede cao te komen voor haar werknemers.

 • De reden dat er gesproken moest worden met een CEO was om het bod van de bonden te bespreken dat op dat moment op tafel lag, officieel is daar nog niet op gereageerd door Arriva en Keolis. De onderhandeling eindigde met het punt dat zij voor het einde van deze week zouden reageren en vermoedelijk met een tegenvoorstel gaan komen. Voordat wij aangeven uitonderhandeld te zijn willen we eerst dit voorstel van de werkgever bekijken.
 • Verder is er vorige week dezelfde loonruimte geboden als bij de cao OV, deze loonruimte was maandag er niet meer. We kregen nog 2% voor een 1 jarige cao. In de voorstellenbrief van CNV Vakmensen hebben wij gevraagd om 3,5%. Dit is nogal een gat en wat ons betreft dus onbespreekbaar. Vanaf de eerste minuut afgelopen maandag zat werkgever op dit standpunt en er was geen beweging in te krijgen.
 • Verder hadden wij afgesproken om de kloven in salaris alleen al binnen de cao Multimodaal tussen machinisten te gaan dichten door een toeslag per dienst af te spreken voor diegenen die geen PT hebben. Waar bonden een duidelijke afspraak wilden voor meerdere jaren, zoals je vorige week kon lezen in de nieuwsbrief van Arriva en Keolis, wilden zij niet verder dan € 3 voor het eerste jaar. Dat heeft niks te maken met het dichten van gaten want er is geen enkele garantie dat dit in een nieuwe cao weer terugkomt.

 Verder ligt er op dit moment het volgende op tafel:

 • Geen verplichting tot overwerk 55+ in de technische dienst  
 • Een werkgelegenheidsgarantie voor machinisten, chauffeurs, monteurs en toezichthoudend personeel.
 • GOLFPAKUS wordt gewijzigd, nl. de werknemer van 55 jaar en ouder wordt op zijn eigen verzoek vrijgesteld van diensten die vallen tussen 24 en 6 uur. Per 1-12-2018.
 • Daartegenover hebben wij als bonden toegezegd om akkoord te gaan met aanpassing GOLPAKUS en de blokgrens van blok A naar 14.30 uur en de grens op diensten tot lengte 8,5 uur van 6 uur naar 5.30 uur. Per 1-12-2018 .
 • Een onderzoek naar rusttijden die noodzakelijk zijn tussen diensten en de uitkomsten hiervan in te voeren in de dienstregeling van 2019.
 • Generatiepactonderzoek in 2018.
 • Individuele begeleiding op kosten werkgever om mogelijkheden tot eerder stoppen met werken te inventariseren, dit worden maatwerk trajecten.
 • Binnen 60+ regeling is maximaal 4 dagen per 7 dagen achtereen werken maatgevend.
 • En ook zal er een studiegroep worden ingericht om de caoteksten opnieuw te gaan formuleren, deze zijn nl. niet erg leesvriendelijk. Als aan het einde van de week uit de reactie of een voorstel van de werkgever niet blijkt dat zij constructief willen zijn in het opzetten van een nieuwe cao dan beraad ik mij samen met de cao commissie over de te nemen stappen.

ook namens de leden van de onderhandelingsdelegatie
Jan van de Ruit en Thom Hofstra

Sijtze de Bruine
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 57565090
E: s.debruine@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid