Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Geen resultaat cao Multimodaal

Er is geen akkoord en zelfs geen onderhandelingsresultaat na de laatste en afsluitende onderhandelingsronde op 30 april. Na deze 5e (!!) ronde bieden werkgevers uiteindelijk twee varianten. Eén ervan houdt slechts een kale, karige loonstijging van 1,5% in. Wij gaan nu eerst met onze leden praten.

Twee varianten
De onderhandelingen eindigden met teleurstelling en verontwaardigde gezichten: geen akkoord, zelfs geen onderhandelingsresultaat. Werkgevers namen het woord “eindbod” niet in de mond, maar kwamen uiteindelijk met twee varianten op de proppen. Daaruit zouden we “mogen” kiezen.
Bij de eerste variant is alleen sprake van een loonstijging van 1,5% per 01-01-2014 en verder geen afspraken.
De tweede, bredere, variant bestaat uit:

 • Dezelfde loonstijging van 1,5% per 1 januari
 • Een vierdaagse werkweek voor 60-plussers. Het gaat hier om een uitgekleed tegenvoorstel van de werkgevers op het oorspronkelijke CNV-voorstel voor 55-plussers.
 • Een loonsverhoging van de vorig jaar ingevoerde reiskostenvergoeding woon-werk voor degenen die vanwege hun dienst niet meer met OV van en naar het werk kunnen: de vergoeding stijgt van 15 naar 19 cent per kilometer
 • Wijzigingen van roosterregels:
  - verdubbeling van het aantal mogelijke gebroken diensten per week (van één naar twee gemiddeld) Wel geldt de reiskostenvergoeding woon-werk dan voor elk dienstdeel, dus tweemaal
  - Vervroeging van de aanvangstijd van het D-blok: van 06.00 naar 05.30 uur
  - Minimale arbeidstijd per dienst van 5 uur. Nu is dat 6 uur.

Onze teleurstelling en verontwaardiging was groot; hoe kunnen en durven werkgevers daarmee aan te komen na 5 onderhandelingsronden, waarbij het leek dat we elkaar toch naderden.

Loonstijging
Een karige loonstijging van 1,5% die de gestegen prijzen van de afgelopen periode niet goedmaakt en verder niks. Dat er geen gouden bergen in het OV zijn te verdienen, weten we, maar dit is zeker niet de fatsoenlijke loonstijging die we wilden.

In de tweede variant zitten ook andere zaken. Van het uitgeklede tegenvoorstel van werkgevers over een vierdaagse werkweek voor oudere werknemers worden we niet echt blij. De verhoging van de reiskostenregeling is beperkt en geldt maar voor weinig mensen. Als klap op de vuurpijl zouden we akkoord moeten gaan met allerlei verslechteringen van roosterregels, als voorschot op mogelijke bezuinigingen van de provincies. Er zou dan ook te praten zijn over een werkgelegenheidsgarantie…..

4-daagse werkweek 60-plussers / extra jongeren aan het werk
De werkgevers willen dit alleen voor het rijdend personeel. Dus niet voor alle andere hardwerkende medewerkers zoals de monteur, de dienstindeler, de secretaresse, de personeelsfunctionaris etc., zoals het CNV wilde. Wij wilden verder door met de vrijkomende formatie banen voor jongeren en flexwerkers te creëren. Werkgevers willen die formatieruimte ook kunnen benutten door die niet te herbezetten, wanneer overheidsbezuinigingen toeslaan. Overigens staan wij daar niet afwijzend tegenover.

Verslechterde roosterregels
Wij willen ons niet vastleggen op slechtere roosterregels. Werkgevers zeggen wel dat die nodig zijn om werk en fulltime banen zoveel mogelijk te behouden bij bezuinigingen van de provincies, maar dat staat helemaal nog niet vast.

Wij hebben voorgesteld om later, apart, met werkgevers te overleggen wanneer duidelijk is welke bezuinigingen er zijn. Er zou dan maatwerk geleverd kunnen worden. Want natuurlijk willen wij behoud van werkgelegenheid en behoud van vaste, voltijd-banen. Daarbij willen we ook met werkgevers gezamenlijk optrekken om provincies op andere gedachten te brengen. Deze oplossing bleek aan dovemansoren gericht. Werkgevers willen op voorhand uitgebreide mogelijkheden om blokken en diensten in te richten!

Hoe verder?
Er zijn geen afspraken gemaakt over verder overleg. Dit was de laatste keer. Bij ons is nu eerst de cao-commissie aan het woord en meteen daarna de leden. Daarvoor komen bijeenkomsten. Hierover later meer.

Wij voorzien onrust op de vestigingen. Zeker daar waar de stemming al in mineur is. Bij het CNV willen we nog steeds fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en een goede cao. Steun ons daarin.

Onze onderhandelingsdelegatie: Gerrit Bruntink, Zaïm Dagdelen en Wyb Kusters

Zie ook: www.cnvstadsenstreekvervoer.nl
Nog geen lid? Meld je aan.  
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid