Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Eindbod cao multimodaal

Beste leden, Afgelopen maandag hebben wij weer gesproken met de VWMO (Arriva en Keolis) over een nieuwe cao multimodaal.

Dat resulteerde in een eindbod van de werkgevers. Het formele eindbod ontvingen wij op dinsdag avond 29 september. Deze is terug te vinden in de bijlage.

Zowel FNV als CNV vinden het eindbod onvolledig en zijn van mening dat we het zo niet in stemming kunnen brengen. Daarom hebben wij vandaag onderstaande brief verstuurd naar de VWMO.

 

Geachte werkgevers verenigd in de VWMO,

Op maandag 28 september jl. hebben wij in gezamenlijkheid onderhandeld voor een nieuwe cao Multimodaal. Het resultaat is het eindbod wat u ons heeft doen toekomen op dinsdag 29 september jl.

Normaliter leggen wij een eindbod direct voor aan onze leden. Alleen 1 element van uw eindbod is onvoldoende transparant en daarom kunnen wij het eindbod (nog) niet voorleggen aan onze leden.

Optie 2 B van uw eindbod behelst een structurele loonsverhoging van 1% vanaf 1-1-2020 en een budget van maximaal € 250.000 per jaar voor de RVU-vrijstellingsregeling.

Het budget van € 250.000 is voor ons nu niet te herleiden. Welk bedrag wordt beschikbaar gesteld aan de individuele werknemer die eerder stopt met werken. We willen graag duidelijkheid voor onze leden. Hierbij het verzoek om het totaalbedrag verder uit te werken tot een bedrag per individu per jaar. De uitwerking/ uitvoering van het totaalbedrag t.b.v. de eerder stoppen met werken regeling, moet vooraf geregeld worden. Wij kunnen niet instemmen met een afspraak waarbij een deel van de uitwerking na het sluiten van een akkoord plaats vindt.

Wij zijn derhalve bereid om samen met u verder vorm te geven aan de eerder stoppen met werken regeling, ter uitvoering van het pensioenakkoord afgesloten door de sociale partners. De afspraak voor deze uitwerking staat al gepland voor 20 oktober a.s.

In afwachting van een reactie,

Inmiddels hebben wij ook een reactie van de werkgevers ontvangen. Zij zijn akkoord met het feit dat we eerst in een overleg op 20 oktober a.s. de regeling vervroegd uittreden verder bespreken voordat we overgaan tot het in stemming brengen van het eindbod.

We kregen de afgelopen dagen diverse vragen van Qbuzz medewerkers die onder de MUMO cao vallen en die zich afvroegen wat hun positie toch is aangezien QBuzz niet aan de onderhandelingstafel zit. Qbuzz moet zich conformeren aan de nieuwe cao afspraken die worden gemaakt. Dus wij maken deze afspraken ook voor jullie. En jullie mogen dus ook mee stemmen over deze cao. De kaderleden zijn vertegenwoordigd in de diverse overleg organen van de bonden en praten dus ook mee namens jullie.

Voor vragen weten jullie ons te vinden en wij houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Marijn van der Gaag – FNV personenvervoer

Sijtze de Bruine – CNV Vakmensen
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid