Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Corona Crisisoverleg in het OV

Vanochtend is er een gesprek geweest met de werkgevers over de ontstane situatie ten gevolge van de Corona maatregelen.

De werkgevers hebben allemaal, of gaan allemaal, werktijdverkorting aangevraagd. Dat betekent dat zij steun zoeken bij de overheid om jullie  salarissen te kunnen betalen wanneer zij minder werk hebben en jullie dus ook minder kunnen inzetten. Vanochtend hebben werkgevers ons een aantal voorstellen gedaan om 100% van de salaris te kunnen garanderen. Echter omdat de situatie nu aanzienlijk is gewijzigd zullen we de werkgevers laten weten dat de besproken voorstellen nu niet meer aan de orde zijn en we van het standpunt uitgaan dat zij voldoende tegemoet gekomen worden door de overheid om jullie volledige salaris te kunnen betalen.

Tijdens de persconferentie van de Ministers Koolmees , Hoekstra en Wiebes zijn ondersteuningsmaatregelen voor de werkgevers en ZZPérs aangekondigd. Daarin werd o.a. verklaard dat er een Noodfonds komt. Dat Noodfonds gaat 90% van de loonkosten aan de werkgevers betalen zodat zij in de gelegenheid zijn om de lonen aan de werknemers door te betalen. In onze optiek betekent dit 100% doorbetalen door de werkgever. Het verschil van 10% komt dus wat ons betreft voor rekening van de werkgever. Wij hebben de werkgevers dit inmiddels ook schriftelijk medegedeeld.

Tevens komt er een verlichting voor werkgevers op het betalen van belastingen. Deze vervallen niet maar kunnen op een latere termijn worden betaald zonder dat daar boetes op worden geheven.

Deze maatregelen worden genomen voor 3 maanden ingaande 1 maart 2020. Dus tot eind mei van dit jaar. Het doel van deze maatregelen is de bedrijven overeind houden en de banen veilig stellen. De exacte regelingen worden nu juridisch uitgewerkt en op korte termijn kunnen we de exacte teksten van dit Noodfonds zien. Zodra dit bekend is zullen we dit met jullie communiceren.

Met vriendelijke groet,
Sijtze de Bruine 
Bestuurder CNV

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid