Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Multimodaal vervoer - Nieuws

Aankondiging staken 30 april en 1 mei a.s. MUMO

Beste leden, Tot op vandaag hebben wij niks concreets meer vernomen van jullie werkgevers inzake het ultimatum zoals inmiddels drie weken geleden is verlopen. Zij hebben aangegeven dat ze altijd bereid zijn om in gesprek te gaan, maar tot op heden hebben we geen uitnodiging ontvangen.

Nu in gesprek gaan zonder concreet te worden van hun kant in een uitnodiging heeft overigens ook weinig zin, dit hebben we al genoeg gedaan aan een tafel zonder mandaat. Zoals in de wandelgangen al geroepen is en in het conflict van het OV al bekend is geworden, is er een 48-uurs staking gepland en inmiddels ook aangekondigd bij de werkgevers op 30 april en 1 mei. We trekken in dit traject samen op met alle andere bonden en dus ook met het OV. 

De afgelopen weken heb ik regelmatig gehoord dat we ons niet moeten laten ondersneeuwen in het OV traject, ik kan jullie verzekeren dat dit ook absoluut niet het geval is. Het conflict in het multimodaal heeft raakvlakken met het OV conflict, maar ook zeker punten die alleen voor het multimodaal juist heel belangrijk zijn. O.a. de toeslag voor machinisten waar werkgevers erg mee pronken, alleen deze toeslag geldt echt maar voor een klein aantal machinisten en is wat ons betreft nog steeds niet voldoende. Verder de uitbreiding van de ouderenregeling waar nog amper over gesproken is. Er is door werkgever her en der wat geschoven met bloktijden maar niet voldoende in jullie ogen gekeken naar een juiste regeling. Maatregelen en toezeggingen moeten concreter en duidelijker. En daarbij willen we graag onderhandelen met een duidelijk mandaat vanuit werkgevers en hier is ook niet op gereageerd door de werkgevers. De verdere eisen staan allemaal in het ultimatum dat ik nogmaals heb toegevoegd bij deze nieuwsbrief.

Acties

Uit de diverse ledenvergaderingen en stemmingen is gebleken dat de actiebereidheid aanwezig is vanwege deze houding van jullie werkgevers en daarom roepen wij jullie op om op maandag 30 april en dinsdag 1 mei het werk neer te leggen om zo te laten zien dat je er klaar mee bent en dat dit het ultieme middel is om jullie werkgevers te doen laten bewegen.

Hoe de acties concreet vorm worden gegeven en op welke stallingen zal in de komende week gecommuniceerd gaan worden, dit vergt namelijk nogal wat voorbereidend werk. Dit doen we met de bonden en enthousiaste kaderleden, maar het uiteindelijke signaal zal op die dagen door jullie worden af moeten worden gegeven.

Gebak eten omdat je een uitstekende klantenfeedback ontvangt als werkgever is mooi en grotendeels aan jullie te danken. Maar wij eten ook graag gebak met jullie en de werkgevers als er een uitstekend pakket aan arbeidsvoorwaarden ligt voor jullie. Wij nodigen de werkgevers dus nog steeds uit om in gesprek te gaan met ons en zodanig te gaan bewegen dat we stakingen kunnen voorkomen.

Mocht je vragen hebben dan kan dat per mail of telefoon.

Met vriendelijke groet,

Sijtze de Bruine
Bestuurder CNV Vakmensen
E: s.debruine@cnvvakmensen.nl
M: 06 57 56 50 90

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid