Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao HTM - Nieuws

Stem op de vergadering over eindbod bij HTM

Afgelopen dinsdag hebben wij weer onderhandeld over een nieuwe CAO HTM. Uiteindelijk heeft HTM het bod rondom de 35 uur ingetrokken. En is HTM met een eindbod gekomen. CNV Vakmensen organiseert nu ledenvergadering op 13 mei om over dit eindbod te stemmen. In deze nieuwsbrief lees je hierover meer.

Eindbod
Zoals jullie weten hebben wij lang onderhandeld met HTM over de 35-urige werkweek en al onze andere voorstellen. Dit was een omvangrijk pakket aan maatregelen. Alleen lukte het niet om het hierover eens te worden met HTM. Zo hadden vakbonden voor de 35- urige werkweek een aantal voorwaarden, zoals besproken op de laatste ledenvergadering. Wij wilden geen gebroken diensten in het weekend, geen benadeling deeltijders en handhaving van de ADV dagen. Helaas werden wij het niet eens over het totaalpakket en een fatsoenlijke loonsverhoging.

Daarom heeft HTM het voorstel rondom de 35 uur teruggetrokken. Er ligt nu een eindbod voor een eenjarige cao op tafel, waarin het volgende wordt voorgesteld:

 • Looptijd van 1 jaar: dus van 1 januari 2019 tot met 31 december 2019
 • Loonsverhoging van 2,8% per 1 januari 2019
 • Een 80-90-100 regeling voor alle werknemers vanaf 3 jaar voorafgaand aan de AOW leeftijd.
 • HTM neemt vervroegd 50 uitzendkrachten uit de rijdienst aan. En nieuwe werknemers komen voortaan vanaf de 1e werkdag in dienst bij HTM.
 • Naar de aanloop naar de nieuwe cao onderhandelingen wordt er opnieuw gepraat over maatregelen rondom werkdrukverlichting en ook over de mogelijke uitbreiding van OWN dagen voor functies die nu recht hebben op 16 halve dagen per jaar en over de mogelijke verlaging van de leeftijd voor vrijstelling van de nachtdiensten voor niet rijdend roosterpersoneel en uitvoerend technisch personeel. 

Ledenvergaderingen 
HTM heeft dus een eindbod gedaan. Verder onderhandelen is dus niet meer mogelijk. En dit is het dus. Er is dus nu alleen nog de keus of we hiermee instemmen of niet. Daarom is het woord nu aan de leden en organiseert CNV Vakmensen ledenvergaderingen.

Deze ledenvergaderingen zijn tevens zogeheten ¾-vergaderingen. Dit zijn ledenvergaderingen waarin we eerst stemmen over het eindbod. En als het eindbod wordt weggestemd gaan wij meteen stemmen of er bereidheid bestaat om onze cao-eisen kracht bij te zetten door acties, inclusief stakingen. Op grond van de uitkomst van de ledenvergaderingen, kan de BLG dan besluiten om een ultimatum aan werkgever te sturen. Na afloop van het ultimatum kunnen er dan acties plaats vinden. Let op: alleen leden kunnen (volgens de statuten van CNV Vakmensen) een rechtsgeldige stem uitbrengen wanneer zij aanwezig zijn op de ledenvergadering.

Laat je horen!
Kom dus naar onze ledenvergaderingen om te vertellen wat jij vindt wat wij moeten doen. De vergaderingen vinden plaats op de volgende data en locaties:

Maandag 13 mei 10:00 -11:30 uur
Wijkgebouw Thabor Van Boetzelaerlaan 286, 2581 BC Den Haag

Maandag 13 mei 19:30 – 21:00 uur
Wijkgebouw Rehoboth Nieuwe Laantjes 127, Scheveningen
Let op: de locatie van de ochtendvergadering en de avondvergadering zijn dus verschillend!

Kan je er niet bij zijn?
Kan je er niet bij zijn op genoemde data? Maar wil je heel graag dat een toelichting en een mogelijkheid tot stemmen? Verzamel 5 leden om je heen en mail mij met dan.

Sanne van der Meulen
Onderhandelaar CNV Vakmensen
E: s.vandermeulen@cnvvakmensen.nl
M: 06 – 22 39 29 64

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid