Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Railinfrastructuur - Nieuws

Stemming onderhandelingsresultaat voor de cao RIS

Na meer dan een jaar onderhandelen hebben we uiteindelijk een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao RIS!

Een te lange periode die veel tijd van onze kaderleden en de onderhandelaars opgeëist heeft, veel van jullie geduld heeft gevergd en tot veel emotie heeft geleid. Het is te danken aan jullie betrokkenheid en bereidheid om te strijden voor goede cao-afspraken, dat er nu een resultaat ligt zonder verslechteringen! Applaus voor alle leden die bereid waren om in actie te komen voor behoud van hun cao.

Het laatste woord is aan jullie!
We zijn van mening dat we uiteindelijk een goed resultaat hebben bereikt. Daarom leggen de gezamenlijke vakbonden - CNV Vakmensen, FNV Spoor en Vakvereniging Het Zwarte Corps - het onderhandelingsresultaat met een positief advies aan de leden voor. Maar het laatste woord is natuurlijk aan jullie! Ga naar deze link en laat je stem horen! Lukt het niet via de link te stemmen, vul dan het bijgaand stemformulier in en stuur het naar het secretariaat via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Het volledige onderhandelingsresultaat kunnen jullie in de bijlage bekijken. Hieronder de belangrijkste punten op een rijtje: 

Looptijd
De cao loopt van periode 8 2016 tot en met periode 7 van 2018 en heeft dus een totale looptijd van 2 jaar.

Loon

 • Per periode 1 van 2017 een loonsverhoging van 2,5% (voor de periode 1 tot en met
  8 2017 wordt deze loonsverhoging over de basislonen en de vakantietoeslag uitbetaald in de vorm van een eenmalige uitkering).
 • Per periode 9 2017 wordt de loonsverhoging structureel verwerkt in de salarissen en wordt de verhoging ook betaald over het secundaire inkomen (toeslagen).
 • Per periode 1 2018 een loonsverhoging van 1%.

De laatste loonsverhoging in de cao was per periode 1 van 2016. De loonsverhoging was toen 2% plus 1,5 % voor het uitvoerend personeel in ruil voor versobering van de ATM-regeling (verplicht) en 1,5% voor het niet uitvoerend personeel, dat 5 roostervrije dagen hiervoor in leverde (vrijwillig). De totale loonsverhoging voor de periode 8 2016 t/m 7 2018 (2 jaar) is 3,5%.

Pensioen
Voor 2017 is de verlaagde pensioenfranchise van toepassing. Dit leidt tot een hogere opbouw van pensioenen. De hogere kosten voor pensioenen betalen werkgevers. Voor werkgevers betekent dit een loonkostenstijging van 0,5%.

Geregistreerd partnerschap
Het moment van vastleggen van een geregistreerd partnerschap wordt opgenomen in artikel 10 lid 1, a. Dit betekent dat dit gelijk gesteld wordt aan een huwelijk en dat ook hiervoor 2 dagen doorbetaald verlof gegeven wordt.

3e WW-jaar
Partijen spreken af dat ze de ontwikkelingen hieromtrent volgen en verdere afspraken maken zodra hierover duidelijkheid is.

Modernisering cao
Partijen spreken af dat ze in het najaar de gesprekken over de modernisering van de cao hervatten. Zij streven ernaar om de gemoderniseerde cao medio 2018 te implementeren. Kernpunten voor de gesprekken zijn vakmanschap, duurzame inzetbaarheid, maximale inzet van eigen personeel en belonen en waarderen.

Algemeen verbindend verklaren (AVV) van de cao
Zowel vakbonden als werkgevers vinden het van belang dat de cao van toepassing is voor alle spooraannemers om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken. Partijen zullen dan ook samen het traject van AVV opstarten na ondertekening van de cao.

Peter Bloemendaal
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 87
E: p.bloemendaal@cnvvakmensen.nl

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid