Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao NS - Nieuws

Landelijk actieplan Sociale Veiligheid OV

Op 25 oktober hebben vakbonden, werkgevers, politie en jusititie een landelijk actieplan vastgesteld met betrekking tot het vergroten van de sociale veiligheid in het OV. De mishandeling van een conducteur en de overvallen op chauffeurs maakten dit helaas noodzakelijk

Zoals aangegeven, dit plan is tot stand gekomen na veelvuldig overleg met alle partijen. Het plan kunt u downloaden en doorlezen. Dit document voorgelegd aan staatssecretaris Dijksma en minister Van der Steur.

Gaat u het merken in uw dagelijks werk?
Als u het plan doorleest, zult u ongetwijfeld vinden dat er een hoop mooie woorden staan, maar gaat het helpen? Uiteraard zal de praktijk dat uitwijzen, maar we hebben wel aanleiding te veronderstellen dat dit een kans van slagen heeft. Dat heeft met een aantal punten te maken.

Doelstellingen
Alle partijen hebben het aangedurfd doelstellingen te formuleren. U kunt ze terugvinden in het actieplan. Voor het spoor en stations willen we in 2018 terug naar 579 A-incidenten en in het streekvervoer naar 1404 A-incidenten. Natuurlijk is dat nog teveel, maar in 2015 waren dat respectievelijk 642 en 1637 incidenten.
A-incidenten zijn die incidenten die strafrechtelijke gevolgen hebben.
Het vaststellen van die harde doelstelling is belangrijk. Dat geeft ook focus. We weten waar we naar toe willen.

Registratie
Alle vervoerders gaan met ingang van 1 januari 2017 op een eenduidige wijze incidenten registreren. Dat helpt ook politie en justitie en maakt het mogelijk dat  capaciteit en geld gerichter ingezet kunnen worden. Bovendien gaat het discussie over cijfers voorkomen. Een heel belangrijke rol ligt hier voor u als medewerker, want u moet registreren als u te maken krijgt met een incident. Doe dat echt, want er gebeurt daadwerkelijk wat met uw melding. Van zowel Arriva als NS weet ik dat die gegevens wel degelijk worden gebruikt en dat zal ook voor de andere vervoerders gelden. Werkgevers hebben aangegeven open te staan voor uw meldingen. Blijf dus melden.

Monitoring
Iedereen aan tafel heeft afgesproken 3-maandelijks de voortgang te volgen. Ook worden jaarlijks de minister en staatssecretaris betrokken bij dit overleg. Uitdrukkelijk is aangegeven dat we niet mogen verslappen. Ook is waardering uitgesproken voor de zware straffen die geëist en uitgesproken worden voor de daders. Daar is echt verbetering zichtbaar.

We zijn er nog lang niet
Dat klopt, was het maar waar. Helaas horen we haast dagelijks van nieuwe incidenten. Het geeft echter wel een goed gevel dat alle betrokkenen niet wegkijken, maar dat "alle neuzen" in dezelfde richting staan. Een belangrijk pijnpunt is er nog wel en dat ligt met name in het streekvervoer. Onduidelijk is of er sprake is van  landelijke normen, zodat met name bij een concessiewisseling er niet geconcurreerd hoeft te worden op sociale veiligheid.
Daar behoort geen discussie over te zijn. We hoeven alleen maar te denken aan overgang van de trein van NS naar Arriva in Limburg en naar Syntus in Overijssel, waar beiden niet van plan zijn om afgesproken maatregelen op Sociale Veiligheid bij NS over te nemen.  
Bonden, werkgevers en provincies gaan hierover wel in overleg.

Optimistisch
CNV Vakmensen is gematigd optimistisch. Goed dat er doelstellingen zijn, goed dat er maatregelen afgesproken zijn. Duidelijk is dat er door niemand meer weggekeken wordt dat we gezamenlijk aan de bak willen en moeten. Daar zullen wij iedereen aan houden! Het OV moet veiliger.

Evert Jan van de Mheen
Vakgroepbestuurder
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid