Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Onderhandelingsresultaat Cao Arbo Unie 2017

CNV Vakmensen en de andere vakorganisaties bereikten met werkgever een cao-akkoord. Het is echter pas een echt akkoord als jij je als lid kunt vinden in het resultaat. Daarom horen we graag uiterlijk 10 mei wat je van het resultaat vindt.

Breng nu je stem uit >

In het bestand rechts op deze pagina tref je de volledige cao-afspraken aan. Eerst geven wij een korte toelichting op de loonafspraken in de cao. Daarna volgt de afspraak over het functiehuis en ten slotte over de benutting van het overgebleven budget van het sociaal plan 2014-2015. Het akkoord leg ik met een positief advies aan je voor.  

Stemmen

Graag horen we graag of je je kunt vinden in de cao-afspraken. Laat vóór 10 mei, 15.00 uur, weten of je instemt of niet met het bereikte resultaat: stemmen >

Loonafspraak

De nieuwe cao loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Per 1 juni 2017 worden de cao lonen en de salarisschalen structureel verhoogd met 2,5%, daarbovenop volgt in juni 2017 een eenmalige uitkering ter hoogte van 2,5% over het salaris van januari 2017 tot en met mei 2017. Dit is in lijn met de gedachte van de vakbewegingen dat medewerkers recht hebben op een ‘gezonde’ loonsverhoging voor al het harde werk dat zij leveren bij een bedrijf dat flink in beweging is.

Functiehuis

Arbo Unie zette flinke stappen om te komen tot de inrichting van een nieuw functiehuis. Afgesproken is om een vertegenwoordiger vanuit de bonden te laten aansluiten in de stuurgroep functiewaardering ten behoeve van het nieuwe functiehuis. Dit vinden de vakbonden belangrijk daar zij op deze manier kunnen bijdragen aan het feit dat het functiehuis in de pas loopt met vergelijkbare bedrijven. Tevens dat er zowel met medewerkers in de lagere, gemiddelde en hogere inkomensgroepen rekening wordt gehouden.

Toewijzingscommissie sociaal plan

Naast de cao-onderhandelingen, spraken we over het bedrag van € 500.000 dat overbleef uit het Sociaal Plan 2014-2015. De toewijzingscommissie (bestaande uit vakbonden, werkgever en ondernemingsraad-vertegenwoordigers) was verantwoordelijk voor de verdeling van het budget onder werknemers die hun baan verloren door de reorganisatie. 

Sociale partners spraken af dat de komende tijd wordt benut om een voorstel te formuleren ter benutting van het genoemde resterende bedrag. Onderdeel van dit voorstel zal onder andere zijn een budget/fonds voor schrijnende gevallen en/of voor de invulling van de doelgroep van de Participatiewet. Informatie hierover volgt later. 

Arjan Baselmans
bestuurder CNV Vakmensen
M 06 47 82 6 86
E a.baselmans@cnvvakmensen.nl  

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid