Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

CNV Vakmensen voorstellenbrief cao Arbo Unie 2018

CNV Vakmensen spreekt de komende weken met jouw werkgever over de nieuwe cao Arbo Unie. We horen graag of onze voorstellen aansluiten bij jouw wensen.

We horen graag voor het midden van volgende week in hoeverre onderstaande voorstellen aansluiten bij jouw wensen. Geef daarom jouw ideeën en wensen via e-mail aan ons door. Je inbreng wordt op prijs gesteld. 

Loon

In de vorige cao kwamen partijen overeen tot een fatsoenlijke loonsverhoging. CNV Vakmensen slaat graag verder in op deze weg. Want bij een gezond bedrijf hoort een marktconforme beloning. Dit helpt Arbo Unie bij aantrekken en behouden van gekwalificeerd personeel. CNV Vakmensen spreekt graag met Arbo Unie over de financiële huishouding van het bedrijf. CNV Vakmensen wil de financiële ruimte volledig benutten voor een loonsverhoging en andere arbeidsvoorwaardelijke afspraken.

Looptijd cao

De looptijd van de cao is bij voorkeur 1 jaar.

Generatiepact

CNV Vakmensen spreekt met Arbo Unie graag verder over het Generatiepact. De kern van deze regeling is dat oudere medewerkers minder gaan werken. Ze krijgen daarvoor gedeeltelijke compensatie. Hierdoor ontstaat financiële ruimte om nieuwe jongere medewerkers in dienst te nemen. Daarnaast staat er in de cao een tijdelijke afspraak voor het aankopen van uren voor 61 en 63 plussers. CNV Vakmensen denkt dat het permanent maken van deze regeling bijdraagt aan het doel van het generatiepact.

Leerrekening

CNV Vakmensen constateert dat de budgetten die zijn afgesproken in het kader van duurzame inzetbaarheid niet volledig worden benut. Daarom wil CNV Vakmensen met Arbo Unie bespreken op welke wijze werknemers meer geprikkeld worden om van het budget gebruik te maken. CNV Vakmensen zet daarbij in op het creëren van een leerrekening. Daarmee krijgt de werknemer een individueel budget, de medewerker zet dit via de James leerrekening opzij voor eigen ontwikkeling. Zo wordt het duurzame ontwikkelingsbudget ook echt een budget voor de individuele werknemer met de werknemer aan het stuur

Reparatie derde WW-jaar

Het is sinds kort mogelijk om de versobering van de WW terug te draaien. Collectief leggen de werknemers hier een deel van hun brutosalaris voor in. De premie voor 2018 is 0,2% van het brutosalaris. Dit bedrag kan tot 2022 oplopen tot maximaal 0,75%. Juist door deze afspraken bij alle bedrijven af te sluiten, zullen de kosten beperkt blijven. Alle informatie hierover is na te lezen op spaww.nl.

Mantelzorg

CNV Vakmensen biedt medewerkers graag de mogelijkheid om hen 1 dag per week mantelzorg te laten verlenen aan zorgbehoevenden. Dit geldt bij een fulltime dienstverband voor een aaneensluitende periode van maximaal 2 jaar. Arbo Unie vergoedt 50% van de dag die de medewerker hieraan besteedt. Per saldo gaat de medewerker 20% minder werken en levert hiervoor 10% salaris in. Bij parttime dienstverbanden wordt deze mogelijkheid waar mogelijk pro-rata aangeboden, in onderling overleg tussen medewerker en zijn leidinggevende.

Kraamverlof 

CNV Vakmensen stelt een flinke uitbreiding van het kraamverlof voor. Arbo Unie wil medewerkers aan zich binden en wil graag de toon zetten als arbodienstverlener. CNV Vakmensen verwacht daarom dat Arbo Unie in deze cao het kraamverlof flink uitbreidt. Arbo Unie kan hierin niet achterblijven bij de maatschappelijke tendens en de wens om dit beter te regelen voor werknemers.

Afstand tot arbeidsmarkt

Bij een bedrijf als Arbo Unie mag je verwachten dat er aandacht is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CNV Vakmensen wil weten wat de voortgang is op dit gebied.

Vrije dagen voor vrijwilligerswerk

CNV Vakmensen stelt voor dat Arbo Unie het voor medewerkers mogelijk maakt om zonder opname van vakantiedagen vrijwilligerswerk uit te oefenen. Bijvoorbeeld om zomerjeugdkampen te begeleiden of te reizen met gehandicapten. 

Direct reports

In de cao spraken we eerder af dat voor ‘direct reports’ zoveel mogelijk de bepalingen van de cao van toepassing zijn. CNV Vakmensen verneemt graag in hoeverre dit is gelukt en wil graag inzicht in de uitgekeerde bonussen en variabele beloningen binnen deze groep. Daarnaast is CNV Vakmensen er nog steeds voorstander van om de groep ‘direct reports’ kleiner te maken, omdat dit beter bij de omvang van Arbo Unie aansluit.

Reistijden en reiskosten

Dit onderwerp levert al enkele jaren veel vragen en opmerkingen van leden op. CNV Vakmensen stelt voor om snel met een groep medewerkers/or-leden in kaart te brengen welke veranderingen noodzakelijk zijn.

Milieuvriendelijk vervoer

CNV Vakmensen bespreekt graag de mogelijkheden om bijvoorbeeld elektrisch te rijden of abonnementsvormen aan te bieden die bijdragen aan een beter milieu.

AWVN

Continuering van de AWVN-bijdrage voor vakbondswerk.

Jouw inbreng

Nogmaals, jouw inbreng wordt zeer op prijs gesteld. Mail jouw ideeën en wensen voor de cao Arbo Unie uiterlijk midden volgende week naar: a.baselmans@cnvvakmensen.nl.

Arjan Baselmans
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 47 82 68 69
E: a.baselmans@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid