Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Werkgevers Schilders wijzigen deel van hun eindbod

Vandaag is ons ter ore gekomen dat werkgevers een deel van hun eindbod intrekken. Zoals je zult begrijpen komt dat niet ten goede aan de werknemers. Nee, dat komt door het misverstand binnen de reisuren.

Wat in het eindbod namelijk niet staat, is dat het eerste uur voor eigen rekening komt. Dat waren werkgevers vergeten te vermelden. Dit staat nu zo in de cao, maar is in het eindbod niet herhaald. Vandaar dat vandaag de mededeling is gekomen dat de eerste 30 kilometer, enkele reis, voor eigen rekening komen, mochten we het eindbod van werkgevers accepteren.

Waar draait het nu om

Van diverse kanten is mij reeds gevraagd waar het nu om draait. In het kort komt het hier op neer. Als je het eindbod accepteert, dan krijg je per 1-1-2014 een structurele loonsverhoging van 1,25%. Dit is de vrijval van de levensloop. Daarnaast krijg je, mocht je het eindbod accepteren, per 1-1-2015 nog een procent structureel. Daar staat direct niets tegenover. Echter, in het eindbod verlangen werkgevers dat je een atv-dag per jaar inlevert! Dit houdt dus in dat je vanaf het jaar 2013 niet 7 maar 6 atv-dagen over hebt. Feitelijk financier je dus je eigen loonsverhoging.

Reisuren

De reisuren worden in het eindbod ook per kilometer afgerekend, al moet je de eerste 60 kilometer voor lief nemen. Daar wordt dan onderscheid gemaakt tussen chauffeur, meerijder en leerling (of leerling chauffeur). Nu staat dat ook zo in de cao, maar het moet niet onvermeld blijven.

Reiskosten
Werkgevers zijn in het eindbod bereid om 0,33 per kilometer te betalen, behoudens de eerste 5 kilometer enkele reis. Per dag moet je dus 10 kilometer voor eigen rekening nemen, al krijg je daar dagelijks, ongeacht het vervoermiddel € 1,00 vergoeding voor.

Pensioen

Uit het eindbod wil ik nog wel de aandacht vestigen op het onderdeel pensioen. Eigenlijk zou ik dit uit het eindbod willen halen en hierover afspraken willen maken. Het pensioenfonds vraagt dat van ons, zodat we hier ook verder mee kunnen. Tot slotIk heb gemerkt dat nog lang niet iedereen zijn stem heeft uitgebracht. Graag zou ik van je willen weten of je wel of niet instemt met het eindbod van werkgevers. Wat er nu ligt is beter dan het onderhandelingsresultaat in augustus. Echter, dit eindbod komt niet in de buurt van welke prijs compensatie dan ook voor een jaar, laat staan voor twee jaar.

Het woord is aan jou. Laat het me spoedig weten, uiterlijk 25 oktober!

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid