Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Stand van zaken cao Schilders

Met deze brief informeert CNV Vakmensen jou over de stand van zaken in de cao Schilders. Zoals je weet heeft OnderhoudNL een cao met de LBV afgesloten die, om het maar zacht uit te drukken, inhoudelijk niet goed is.

Loonsverhogingen

OnderhoudNL heeft met de LBV afgesproken dat de lonen in week 41 van 2018 met 1,5% worden verhoogd. Check je loonstrook of jij dit hebt gehad.

OnderhoudNL heeft gezamenlijk met de LBV bekend gemaakt dat de lonen in week 25 van 2019 met 2% worden verhoogd. CNV Vakmensen kent geen vaste looneis voor alle sectoren, maar binnen de sectoren waar de schilders toe behoren is 4% loonsverhoging en 1% individueel budget voor je persoonlijke leerrekening eigenlijk het minimale. Daar waar een individueel scholingsbudget niet gehaald kan worden, kan gesteld worden dat het loon dan ook minimaal 4,5% moet zijn, wil de cao in de pas lopen met de andere sectoren.

Als je het over de periode 2015 t/m 2019 bekijkt, dan zijn de lonen totaal met 8,75% verhoogd, terwijl er ook veel verslechteringen zijn afgesproken. De cao Afbouw is een vergelijkbare cao waar CNV Vakmensen partij is, dan kom je op 12,5% loonsverhoging.

Hieruit blijkt wederom dat de LBV zich niet echt druk maakt om jouw belang, los van het feit dat jij er ook niets van hebt mogen vinden.

Cao

De cao die OnderhoudNL met de LBV heeft afgesloten, loopt op 30 september 2019 af. CNV Vakmensen heeft zich met FNV gemeld, dat wij willen worden uitgenodigd voor de onderhandelingen voor een nieuwe cao. Indien dit geweigerd wordt, overwegen we om verdere stappen te ondernemen.

Fondsen

Het Vakantiefonds en het O&O-fonds zijn opgeheven. De reden is dat OnderhoudNL hierover geen nieuwe afspraken wilde maken. Er zit echter nog geld in deze fondsen, waaronder zo’n 7 miljoen euro vanuit de IBR-budgetten. Inmiddels is overeenstemming bereikt over de bestemming van de liquidatiesaldi van het Vakantiefonds SAG en het O&O-fonds SAG.

De aanwezige reserve zal worden gestort in het pensioenfonds ter reparatie van gemiste pensioenopbouw over de periode 2013 tot en met 2016 van werkloze werknemers.

De reserve die is ontstaan door de beëindiging van de Individuele Budget Regeling zal worden gestort in een nieuw fonds, de Stichting ‘MijnCarriere’. Uit dit fonds zullen subsidies aan werknemers worden verstrekt in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. Meer informatie over dit fonds ontvang je zodra de regeling is ingegaan.

Belang lidmaatschap

Uit voorgaande blijkt dat, wil je een goede en eerlijke cao, CNV Vakmensen de vakbond is die de belangen van werknemers op juiste wijze kan behartigen. Wij blijven voor jullie belangen opkomen, zowel voor de hele groep, maar ook voor jou als individu. Zo gaat CNV Vakmensen mede nog over de pensioenregeling en over het fonds ’MijnCarriere’. Probeer dit aan collega’s duidelijk te maken die niet lid zijn van een vakbond. Juist in een tijd dat het moeilijk is, is CNV Vakmensen jouw partner!

Roel van Dijk
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid