Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Stand van zaken cao Schilders

Met deze nieuwsbrief wil ik jullie opnieuw bijpraten over de laatste stand van zaken binnen de cao Schilders. Helaas is er het afgelopen jaar nagenoeg niets veranderd.

Cao of wat er voor door moet gaan
Op dit moment is het zo dat de cao, die jouw werkgever met de LBV heeft afgesproken, geldt voor de leden van OnderhoudNL. Jij mag je beroepen op de laatste cao die met CNV Vakmensen is afgesloten. Echter, je beroept je dan op een document dat stil staat en niet meer meegroeit. Eerlijkheidshalve is dat principieel goed, maar het houdt ook in dat er een moment komt dat je er materieel niets meer aan hebt. Er komt immers niets meer bij. Geen loon, maar ook groeien de dagen niet meer, daar de cao afgelopen is.

Pensioenfonds
CNV Vakmensen is in de persoon van R. van Oostrom vertegenwoordigd in het pensioenfonds. In het verantwoordingsorgaan zitten De heer T. de Ruijter (vicevoorzitter), de heer A. Steensma en de heer P. Postma. Zij behartigen en bewaken jouw belangen en zijn ook nog eens alle 3 lid van CNV Vakmensen. In augustus 2018 was overigens de dekkingsgraad 114,1%.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)
Zoals jullie weten heeft OnderhoudNL AVV aangevraagd. Dat houdt in dat OnderhoudNL aan de minister vraagt of hij wil verklaren dat de cao met LBV voor iedereen van toepassing mag zijn. Als de minister dat besluit, is dat ook een feit waar CNV Vakmensen zich bij neer moet leggen. Echter, CNV Vakmensen heeft daar bezwaar tegen aangetekend en voorlopig ligt het voordeel aan onze kant. De AVV is niet afgegeven, waardoor het alleen van kracht is voor de bedrijven die lid zijn van OnderhoudNL of bedrijven die het vrijwillig toe willen passen. De cao loopt tot en met volgend jaar. We zijn ons aan het beraden hoe we de draad weer op kunnen pakken. Stilzitten is geen oplossing. CNV Vakmensen is het aan jou verplicht iets te doen. Wat en hoe, daarover beraden we ons nog met andere partijen.

De fondsen
Zoals in het verleden is meegedeeld, we moeten een oplossing voor de fondsen hebben. De oplossing is voor dat er een fonds voor Duurzame Inzetbaarheid komt. Echter, de definitieve oprichting laat op zich wachten. Wel heeft CNV Vakmensen een budget ontvangen om te werken aan jouw duurzame inzetbaarheid. Je moet langer werken en gezond de eindstreep halen als dat mogelijk is. Daar gaan we samen iets aan doen. Ook komt er een stichting, ‘Mijn Carrière’ waar je aan scholing kunt gaan doen, onder bepaalde voorwaarden. CNV Vakmensen zit in de Raad van Toezicht om toe te zien dat het geld gebruikt wordt waar het voor bedoeld is. Werken aan jouw carrière.

Online spreekuur
Omdat ik eigenlijk nog veel meer te vertellen heb maar de ruimte in deze nieuwsbrief beperkt is houd ik dinsdagavond 16 oktober van 20.00-21.00 uur online spreekuur op jeachterban.nl. We kunnen dan met elkaar van gedachte wisselen over het wel en wee in de schilders branche.

Tot dan!

Roel van Dijk
Bestuurder
M: 06-53384473E:
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid