Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Stand van zaken cao Schilders

Met deze nieuwsbrief wil ik jullie opnieuw bijpraten over de laatste stand van zaken binnen de cao schilders. Niet dat er veel nieuws is te melden op dit moment. Helaas niet. Er zijn echter zaken die wellicht herhaald moeten worden en er zijn nieuwe zaken vanuit de fondsen te melden.

Algemeen verbindend verklaring (AVV)
Zoals jullie weten heeft OnderhoudNL AVV aangevraagd. Dit houdt in dat OnderhoudNL aan de minister vraagt of hij wil verklaren dat de cao met LBV voor iedereen van toepassing mag zijn. Als de minister dat besluit, is dat ook een feit waar CNV Vakmensen zich bij neer moet leggen.

Echter, CNV Vakmensen heeft daar bezwaar tegen aangetekend en dat bezwaar is nog steeds in behandeling bij het ministerie. Dus heb jij nog steeds het recht om je te beroepen op de laatste cao die met CNV Vakmensen is afgesloten. Je hebt dan weliswaar niet je loonsverhoging, maar ook niet de verslechterde seniorendagen, verslechterde reisuren, verslechterde reiskosten en verslechterde vergoeding van overwerk. Een nieuwe cao zoals die er lag, zit er op dit moment niet in.

De fondsen
Daar waar we werkgevers niet meer spreken over een cao, spreken we ze wel in de fondsen. Daarbij treedt ook een complicerende factor op. Er is in januari 2016 een akkoord getekend over de reserves van de fondsen. CNV Vakmensen heeft dat gedaan, met het idee dat er later dan een cao zou volgen. Helaas kwamen we bedrogen uit. Echter, de overeenkomst ligt er. Dus wil CNV Vakmensen die nakomen. Alleen zijn we ook daar inmiddels in een stadium gekomen, dat ook hier een conflict dreigt.

Wat willen wij?
CNV Vakmensen wil dat de tegoeden eerlijk verdeeld worden. Het lijkt er echter op dat OnderhoudNL de tegoeden nodig heeft om de afspraken met de LBV na te kunnen komen. Dat is iets waar wij niet aan mee willen werken. Niet om dwars te doen, maar wel om iedereen evenredig tegemoet te komen, waarbij de overeenkomst van januari 2016 de leidraad is en nagekomen moet worden.

Het grote verschil van inzicht zit op dit moment in de duurzame inzetbaarheid. CNV Vakmensen is van mening dat duurzame inzetbaarheid verder gaat dan kijken hoe en waar werknemers geplaatst worden op het moment dat men uit dreigt te vallen. Duurzame inzetbaarheid gaat over veiligheid, gezondheid en blik op de toekomst. Vanuit die gedachte moeten de reserves voor werknemers ingezet worden en niet louter en alleen omdat je uit dreigt te vallen.

De toekomst moet uitwijzen hoe dit vorm gaat krijgen, maar net als de cao wordt dit ook een proces waarbij, zoals het nu lijkt, een oplossing nog niet dichtbij is.

Online spreekuur
Omdat ik eigenlijk nog veel meer te vertellen heb, maar de ruimte in deze nieuwsbrief beperkt is, houd ik dinsdagavond 13 juni van 20.00-21.30 online spreekuur op jeachterban.nl. We kunnen dan met elkaar van gedachte wisselen over het wel en wee in de schilders branche.

Maak daarom een account aan op jeachterban.nl en log dinsdag 13 juni in.

Roel van Dijk
Bestuurder
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

  

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid