Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Opnieuw eindbod van OnderhoudNL

Dinsdag 12 april 2016 hebben CNV Vakmensen, FNV en OnderhoudNL opnieuw formeel onderhandeld over een nieuwe cao voor SAG; afgekort cao schilders. Nu is onderhandeld een groot woord, omdat daar niet echt sprake van is geweest.

Daar waar partijen elkaar de afgelopen weken informeel hebben gesproken, stond er nu weer een formele ronde op het programma. Echter, werkgevers hebben feitelijk direct een nieuw eindbod uitgereikt, wat aansluitend is toegelicht. Na een schorsing hebben partijen nog kort om tafel gezeten, maar omdat er met een eindbod eigenlijk geen ruimte is om te onderhandelen, zijn partijen vrij snel uiteen gegaan.

Loon
Ten opzicht van het loonbod dat OnderhoudNL in december heeft gedaan, is de eenmalige uitkering die men in 2015 nog wilde toekennen verdwenen. Derhalve kan gesteld worden dat het loonbod, zij het heel klein, minder is dan we in 2015 konden krijgen.

Senioren dagen
De grootste verslechtering zit hem in de senioren dagen. De systematiek is nu zo dat er per persoon per dag een bedrag ingehouden wordt. Dat wordt gestort in een fonds. Op het moment dat een senior een senioren dag opneemt, moet de werkgever die betalen, maar kan de werkgever het bedrag declareren bij het vakantiefonds.

De nieuwe systematiek zou er volgens OnderhoudNL zo uit zien:

  • 55 jaar: tot en met 2021 krijg je 5 dagen betaald. Daarna tot en met 2026 5 dagen onbetaald. De dagen die betaald worden, moeten volgens OnderhoudNL betaald worden tegen een uurtarief van € 10,00 bruto per uur, door de werkgever zelf te voldoen. Dagen kunnen niet meer gedeclareerd worden.
  • Iemand die op dit moment 60 jaar of ouder is, krijgt tot maximaal 2021 10 dagen betaald, uiteraard ook tegen een uurtarief van € 10,00 bruto per uur en ook niet te declareren bij het fonds.
  • UTA medewerkers zouden vanaf 60 jaar, jaarlijks 5 dagen betaald krijgen, tot maximaal 2021.

Uiteraard, zodra het eindbod digitaal is, kun je het op de site vinden, maar CNV Vakmensen is van mening dat dit voorstel een enorme verslechtering is ten opzichte van de huidige cao. Met de vakgroep is ondertussen uitvoerig van gedachten gewisseld. Ook is er een online enquête geweest, waar een deel van de achterban heeft gereageerd.

In het kort komt het hier op neer: CNV Vakmensen mag praten over duurzame inzetbaarheid en vervangende ontzie maatregelen voor senioren, indien: Iedereen de dagen houdt die hij of zij heeft. Je bouwt dus niet meer op, maar er gaan ook geen dagen vanaf. Senioren dagen moeten altijd vanuit de collectiviteit betaald worden. Het kan niet zo zijn dat een werkgever er zelf verantwoordelijk voor wordt. Met dit voorstel zijn senioren, waar ook werkgevers van senioren, de dupe. Senioren krijgen minder dagen die opgenomen kunnen worden. Daarnaast is het loon over de dag ook nog een stuk minder dan nu het geval is. De werkgever met senior werknemers is duurder uit dan werkgevers zonder senioren in dienst. Dat kan niet de bedoeling zijn, ik neem aan ook niet van jouw werkgever.

Reisuren en reiskosten
In de vorige cao zijn we al akkoord gegaan met een verslechtering hierover. Nu wil OnderhoudNL weer aanpassingen, in voor werknemers negatieve zin, door voeren. Het is echter wel beter dan het eindbod in december, maar men is voornemens om dit naar beneden aan te passen, daar OnderhoudNL van mening is dat dit moet vanwege de hoge onkosten, waar feitelijk geen inkomsten tegenover staan.

Geen verbetering?
Zit er dan helemaal geen verbetering in, in het voorstel van OnderhoudNL? Jawel, dat zit er wel degelijk in. Werkgevers zijn bereid om met ons nog een aantal collectieve fondsen overeind te houden. Naleving en handhaving willen ze gezamenlijk doen. Duurzame inzetbaarheid is helemaal uitgeschreven en ziet er niet slecht uit. Overwerk in het weekend blijft zoals het is. Daarnaast wil OnderhoudNL afspraken maken voor beoordelingen voor Uitzendkrachten, daar die nu elke keer tussen wal en schip komen.

Voldoende?
De vraag aan jou is echter, vind jij de stappen die OnderhoudNL heeft gemaakt voldoende? Als we de uitslag van de enquête volgen, maar ook de reacties op het online spreekuur via jeachterban.nl dan kan ik mij dat niet voorstellen. Echter, net als de vorige keer, leg ik dit neutraal voor. Het is aan jou wat jij er van vindt.

Dinsdag 26 april wil ik tijdens een online spreekuur via jeachterban.nl met jou van gedachten wisselen hierover. Ook vraag ik je hier te stemmen over dit eindbod. Vrijdag 13 mei nodig ik de vakgroep uit om hierover met elkaar van gedachten te wisselen. Aansluitend zal ik OnderhoudNL meedelen wat CNV Vakmensen, namens de leden vindt van dit eindbod.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
r.vandijk@cnvvakmensen.nl
Downloads

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid