Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Nieuwsbrief cao Afbouw en Schilders

Hierbij ontvang je de eerste nieuwsbrief van 2015, voor zowel Afbouw als Schilders gezamenlijk.

Omdat beide cao’s verenigd zijn in één vakgroep, er voor beide cao’s onderhandeld wordt, lijkt het de vakgroep goed dat ik jullie van beide cao- onderhandelingen op de hoogte breng door middel van deze brief. Zo zijn jullie op de hoogte wat er in eigen branche, maar ook in aanverwante branche, speelt.

Afbouw
Om maar met het goede nieuws te beginnen, de onderhandelingen voor de cao afbouw zijn al een paar maanden onderweg. Daar waar partijen in 2014 een aanzet hebben gegeven voor modernisering van de cao, zijn partijen nu in onderhandeling over een nieuwe cao. De onderhandelingen doen we voor het eerst met een onafhankelijk voorzitter. Cees de Wildt van bureau Altersum, het bureau dat een aanzet heeft gegeven voor de modernisering van de cao Afbouw, hebben we gevraagd om als onafhankelijk voorzitter deel te nemen aan de onderhandelingen. Dit is geen garantie voor een nieuwe cao, maar vooralsnog ben ik positief over het verloop. Daar waar partijen in het verleden al snel van tafel liepen, is dat nu niet het geval. We praten over de inhoud, we kijken naar dat wat werkgevers en werknemers bindt en we discussiëren over de verschillen. Uiteraard, we zijn er nog lang niet, maar vooralsnog verlopen de gesprekken in goede harmonie, wordt er gesproken over de inhoud en is er nog geen partij boos van tafel gelopen. Dat geeft hoop voor de toekomst.

Nieuwe cao
De sector Afbouw is gebaat bij een nieuwe cao, omdat er in cao-loze tijdperken veel wildgroei ontstaat. Daar is niemand bij gebaat. Vandaar dat de intentie er is om tot een nieuwe cao te komen. Daarbij kijken partijen met een schuin oog naar de bouwnijverheid, maar wordt de blik verder volledig op eigen tafel gericht. Zodra er meer nieuws is, horen jullie dat zo spoedig mogelijk van mij. Uiteraard ben ik benieuwd naar nieuws van jouw kant. Het schijnt iets beter te gaan binnen BV Nederland. In de afbouw merk ik daar zelf nog weinig van, al heb ik het idee dat het aantal faillissementen en problemen binnen bedrijven iets terugloopt. Het kan zijn dat jij daar wel iets van mee krijgt of dit ook zo ervaart. Laat mij dat weten. De situatie in de bedrijfstak moet ik helder voor ogen hebben, om uiteindelijk met een cao thuis te komen, waar jij mee kunt leven.

Weer minder werknemers
Helaas zijn de cijfers waar het werknemersaantallen betreft, nog steeds niet goed. Deze aantallen dalen nog steeds en dat is niet goed voor de sector. Daardoor komen regelingen onder druk te staan. Mede daardoor is het noodzakelijk dat we gaan hervormen; dat we de sector klaar voor de toekomst maken. Daarbij moet jong en oud zijn plaats hebben binnen de sector. Laat mij weten wat er speelt, hoe jij tegen de situatie aan kijkt en wat jij nodig denkt te hebben. Ik kan nooit ieder individu tevreden stellen, maar gemiddeld genomen moeten iedereen er mee kunnen leven.

Schilders
Voor de cao voor het Onderhouds-, Schilders- en Glaszetbedrijf hebben partijen vorige week voor het eerst de voorstellen uitgewisseld aan elkaar. CNV Vakmensen is bereid de dialoog met werkgevers aan te gaan en gezamenlijk te kijken naar de punten die beter kunnen. Werkgevers hebben echter bepaalde zaken in gang gezet, die onomkeerbaar lijken. De huidige cao is opgezegd. Op zich is dat niet vreemd, daar partijen aansluitend gaan onderhandelen over een nieuwe cao. Echter, ook de bedrijfstak eigen regelingen (BTER) is opgezegd per 1-1-2016. Dat houdt in dat er geen premies meer geheven kunnen worden, er geen O&O-fonds meer is, geen vakantiefonds en er ook geen aanvulling op de WW meer mogelijk is indien je onverhoopt werkloos wordt. Daarnaast is deelname aan Savantis opgezegd; alsook deelname aan Arbouw. Werkgevers ervaren dit, vrij vertaald, als ballast. Daarnaast denken werkgevers dit zelf beter en goedkoper te kunnen doen. Dit baart grote zorgen voor de nabije toekomst. CNV Vakmensen ervaart dit als zeer ondoordacht. Het lijkt dat de werkgevers, omdat vakbonden niet mee wilden gaan in het voorstel voor een vernieuwd model SchildersCool, een eigen koers zijn gaan bewandelen. Daarna zijn we vervolgens weer in gesprek geraakt over mogelijke gevolgen van gemaakte keuzes.

Vervolg
In overleg met de vakgroep is besloten de dialoog met werkgevers, op alle tafels aan te gaan. Daarbij moet het belang van de achterban voor ogen worden gehouden. Zoals ik al eerder heb vermeld, de sectoren, ook de afbouw, staan onder grote druk. De tijden dat we met veel werknemers in de sectoren werkten, en dus ook de goede regelingen in stand konden houden, is helaas voorbij. We zullen concessies moeten doen, daar we anders als sectoren het hoofd niet boven water kunnen houden. Maar ons als vakbonden op deze manier buiten spel te laten zetten gaat ver; te ver! 

Om daar verandering in te brengen is jullie hulp en advies nodig. Benader je werkgever en vraag hem of haar wat hij of zij van de handelswijze van OnderhoudNL vindt en laat mij dat weten. Desnoods kom ik, of een collega, langs om met de werkgever in dialoog te gaan. Maar bovenal is van belang wat jij wilt. Van jou wil ik horen hoe jou toekomst er in deze sector uit zou moeten zien. Want met die belangen en die doelen, moet ik proberen een cao af te sluiten waar jullie allemaal mee kunnen leven.


Roel van Dijk, Bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

 

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid