Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

En zo kabbelen we voort.

Inmiddels zijn we weer 2 onderhandelingsrondes verder voor de cao schilders. Veel vooruitgang in de onderwerpen zit er nog niet in. ‘Is er dan niets veranderd’, zul je afvragen. Jawel, er zijn wel kleine veranderingen bespeurbaar, maar er zijn ook nieuwe hobbels opgeworpen.

 In deze nieuwsbrief, zullen we daar wat nader bij stil staan.

 Verhoudingen
Dat onder andere veranderd is in het proces, zijn de onderlinge verhoudingen. Daar waar het debat steeds scherper werd met Onderhoud NL en er ook buiten de cao tafel, via diverse media kanalen, hard over elkaar gesproken. De meeste onderwerpen kwamen daar aan de orde, waar het niet aan de orde moet komen. Daar lijkt nu verandering in. We zijn weer om tafel gegaan, we praten weer met elkaar en we hebben nog steeds goede hoop op een cao. 

Is er vooruitgang?
Nee, eerlijk gezegd, bespeur ik die nog niet. Vanuit het niets is nu weer iets nieuws op tafel gekomen, al is er ook iets voor ingeleverd vanuit werkgevers zijde. Werkgevers hebben altijd aangegeven verder niets meer paritair, dus met bonden, te willen doen. Alleen een cao, het liefst zo uitgekleed mogelijk, behoorde tot de mogelijkheden.
CNV Vakmensen heeft altijd aangegeven dat het hecht aan samen werken, samen doen. Werkgevers en werknemers zijn samen de sector. Jullie, de schilders, verdienen het brood voor de werkgever. Dan is het toch vreemd dat werkgevers in de laag er boven, de besturen, jullie vertegenwoordiger, CNV Vakmensen, aan de kant wil zetten.
Nu lijkt het er op, dat de gekozen koers binnen Onderhoud NL ook niet helemaal goed gevallen is. Het nieuwe voorstel van afgelopen week is, dat werkgevers voornemens zijn om twee fondsen op te richten. 1 fonds dat door werkgevers wordt bestuurd, 1 fonds dat door werknemers wordt bestuurd. In beide fondsen wordt een startkapitaal gestort en dan kunnen werkgevers en werknemers, los van elkaar, de dingen doen die belangrijk geacht worden.

 Voor CNV Vakmensen is dit onverteerbaar. Los van het start kapitaal, dat waarschijnlijk uit het overschot van jullie IBR pot komt, is het van belang dat werkgevers en werknemers gezamenlijk deze sector leefbaar, beheersbaar en bestuurbaar houden. Dan ga je geen 2 fondsen oprichten! Daar waar werkgevers altijd tegen hoge kosten zijn, denk aan je vakantiefonds, willen ze nu 2 fondsen oprichten!

 CNV Vakmensen is daar faliekant op tegen.

Vooralsnog is maandag 2 november 2015 de volgende afspraak gemaakt. Tot die tijd kunnen en mogen jullie reageren op deze brief. Maar ik hoor ook graag wat jullie werkgever van het gedrag van de vertegenwoordigers van Onderhoud NL vindt. Volgens mij zijn lang niet alle werkgevers het namelijk eens met dat wat Onderhoud NL doet. Er schijnen al bedrijven te zijn die zich bij andere cao’s aan willen sluiten, waar partijen wel goed met elkaar omgaan en samen die sector willen besturen.
Tot slot, IBR
Tot slot nog dit. Vergeet je IBR geld niet. Tot medio 2016 heb je het recht om je tegoed op te nemen voor scholing. Doe dat alsjeblieft. Het is jouw geld dat, wanneer je er geen gebruik van maakt, vervalt aan het O&O fonds. Laat dat niet gebeuren. Als het kan, doe er iets mee. Het komt jou toe en is goed voor jouw toekomst.

 Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen