Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Eindbod cao Schilders en kandidatuur vakgroep

Ik kan u melden dat u het eindbod van de werkgevers heeft afgewezen. 75 procent heeft negatief gereageerd op het eindbod.

Vervolgtraject cao

CNV Vakmensen gaat zich nu met FNV Bouw beraden op het vervolg. Daarbij doe ik op voorhand een beroep op uw steun. Gezamenlijk zullen we alles in het werk moeten stellen om tot een acceptabele cao te komen.

Verkiezingen vakgroepbesturen

In het voorjaar van 2014 worden er verkiezingen georganiseerd voor de nieuwe vakgroepbesturen, die op hun beurt dan weer leden en plaatsvervangers voor de nieuwe bondsraad moeten kiezen.

De bondsraad is zo groot als het aantal vakgroepen en platforms en 2 advieszetels voor de seniorenraad en anders-actievenraad.
Een vakgroepbestuur kan besluiten dat ten hoogste 25 procent van het aantal vakgroepbestuursleden bestaat uit anders-actieven of gepensioneerde leden van de bond.

De vakgroepbesturen gaan bestaan uit minimaal 3 en maximaal 25 leden.

Procedure verkiezingen

 • Via verschillende wegen zal er aandacht worden besteed aan de verkiezingen: via de website, Vakkracht, Vak M en promotiemateriaal.
 • In januari en februari 2014 wordt er onder de huidige (kader)leden geworven voor kaderfuncties binnen de vakgroepen.
 • De kandidatenlijst moet uiterlijk 1 maart 2014 ingeleverd zijn bij de algemeen secretaris. Deze wordt in het bondsblad van mei 2014 gepubliceerd, zodat alle leden hier kennis van kunnen nemen.
 • Vanaf het moment dat het bondsblad op de deurmat valt, hebben leden uit de betreffende vakgroep twee weken de mogelijkheid bezwaar te maken tegen voordrachten en/of zichzelf aan te melden als kandidaat voor het bestuur. Hiervoor moet hij of zij de steun van tenminste 20 leden uit de vakgroep hebben.
 • In de vakgroepvergadering, voorafgaand aan de bondsraad van 20 juni 2014, vindt de definitieve vaststelling van de besturen plaats.
 • In de vakgroepvergadering, voorafgaand aan de bondsraad van 26 september 2014, worden er leden voor de volgende functies gekozen:
  • voorzitter;
  • secretaris;
  • afgevaardigde naar de bondsraad;
  • en zijn/haar plaatsvervanger.

Uitslag verkiezingen

Uiterlijk 1 oktober 2014 geeft de vakgroep, via de verantwoordelijke bestuurder, de namen van de afgevaardigde naar de bondsraad en zijn/haar plaatsvervanger door aan de algemeen secretaris.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden bij mij per mail r.vandijk@cnvvakmensen.nl

Nieuwe samenstelling

In de nieuwe samenstelling is de vakgroep voornemens om als één vakgroep namens de cao Afbouw en de cao voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf te gaan functioneren, waarbij beide cao’s vertegenwoordigd moeten zijn.

Ik hoor graag van u.

Roel van Dijk
bestuurder

Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid