Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

De strijd duurt voort, ook om uw seniorendagen!

Hoe zit het nu met mijn seniorendagen? Zijn deze dagen ook allemaal vervallen per 1 januari 2017? Heeft de nieuwe cao ook gevolgen voor mijn pensioen? Kan ik misschien beter 1 dag per week met deeltijdpensioen?

Tijdens het schilderspreekuur komen deze vragen over de situatie in de schildersbranche voorbij. Daarbij valt op dat veel leden denken dat CNV Vakmensen de strijd op heeft gegeven aangaande schilders cao. Niets is minder waar!

De strijd duurt voort! CNV Vakmensen blijft voor jou en jouw cao strijden, daar de door jou afgewezen cao via de LBV door jouw strot is geduwd. Dat is onacceptabel en dat zou ieder vakbondslid onacceptabel moeten vinden. Bij CNV Vakmensen doet jouw stem en jouw mening er toe. Dus strijden we door.

In verband met de winter staan acties echter op een laag pitje op dit moment. Maar weet dat we ons voorbereiden op een warm voorjaar in alle opzichten, zeker in jouw branche; de schildersbranche. CNV Vakmensen krijgt diverse vragen vanuit de achterban over de stand van zaken in het conflict tussen werkgevers en werknemers in de schildersbranche. Hierbij de update.

Nawerking
Als lid van CNV Vakmensen mag jij je beroepen op de cao die met ons is afgesloten. Dat houdt in dat verslechteringen voor jou niet van toepassing zijn.

Echter, als jij je beroept op de oude cao, kun je verbeteringen (loon) ook niet eisen.

Formeel mag je werkgever geen onderscheid maken, maar als jouw werkgever lid is van OnderhoudNL moet hij de nieuwe cao toepassen op iedereen die niet lid is van CNV Vakmensen of FNV. Daardoor kan het zijn dat als jij je op de oude cao beroept, hij voor jou de verbeteringen niet doorvoert. Dat is niet netjes, maar daar kun je juridisch niets tegen doen. Immers, jij wilt de oude cao en niet de nieuwe cao. Je kunt in die zin niet van twee walletjes eten.

Weet dat bij beroep op de oude cao, de regelingen waar je recht op had, blijven bestaan. Echter, ze groeien ook niet meer. Stel dat je vorig jaar recht had op 11 seniorendagen, blijven dat er 11. Het loon over de dagen moet de werkgever zelf betalen. Dat kan niet meer gedeclareerd worden bij het fonds. Het loon over de dagen is het oude volwaardige loon. Maar 11 dagen tegen het normale loon, in plaats van de € 75,00 die je werkgever van plan is te betalen, is een stuk beter voor jou als senior.

Ook de oude overurenregeling, de oude reiskosten en reisurenvergoeding zijn dan op jou van toepassing. Dit alles maakt de nieuwe cao op dit moment voor jou al gauw onaantrekkelijk.

Accepteer het niet en teken ook niet
Geef aan bij je werkgever dat jij je geschoffeerd voelt. Meld hem dat jij dit niet accepteert en aanspraak maakt op de cao die met CNV Vakmensen is afgesloten. Jouw nee moet ook bij de werkgever door klinken. Als je werkgever je vraagt om een nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen, doe dat zeker niet! Laat CNV Vakmensen er eerst naar kijken, voordat je iets doet. Weet dat hoe ouder je bent, hoe meer je ook de dupe bent van dat wat er nu ligt.

Het conflict
Het conflict duurt voort. Al staan de acties op een laag pitje, we zijn nog steeds in actie voor een acceptabele cao voor jou. Daarbij sluiten we de ogen niet voor de realiteit van vandaag, maar kijken we ook naar de toekomst. Dat houdt in dat CNV Vakmensen van mening is dat ieder moet houden wat hij of zij heeft en we samen moeten kijken hoe we de cao zo inrichten dat hij toekomstbestendig is. Met elkaar en voor elkaar moet dat geregeld worden.

JeAchterban.nl
Op JeAchterban.nl is ook veel informatie te vinden. Veel schilders hebben daar in ‘De Schildershoek’ al veel online met elkaar gesproken over de situatie in de branche. Wellicht kun jij daar ook eens online een bezoek aan brengen en je vraag eventueel stellen. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Daarnaast kun je met anderen in gesprek over het wel en wee in de sector. Dat draagt bij aan onderlinge solidariteit, iets wat nodig is in deze onzekere tijden.

Jouw vakbondsconsulent
Wil je meer uitleg over bijvoorbeeld de verslechterde cao en de gevolgen voor jouw seniorendagen en jouw pensioen. Wil je precies weten wat nawerking inhoudt of heb je andere vragen? Bel daarvoor met CNV Info: 030 - 751 1007 en vraag om de gegevens van de vakbondsconsulent in jouw regio.

Tot slot
De strijd duurt voort, we zijn er nog lang niet. We bereiden ons voor op inhoudelijk bezwaar tegen de afgesloten cao zonder CNV Vakmensen. Maar ook verdere acties behoren tot de mogelijkheid. Daarbij is jouw steun onmisbaar; het is voor jouw cao. Strijd met ons voor jouw cao.

Roel van Dijk
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 53 38 44 73
E: r.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid