Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

De vakantiebon voor schilders verdwijnt

Afgelopen week heeft iedere schilder die vakantiebonnen heeft, een brief van PGGM ontvangen waarin wordt verteld dat de vakantiebon gaat verdwijnen. Van diverse kanten zijn er vragen binnen gekomen over het hoe en waarom.

In de cao 2014 zijn partijen overeen gekomen dat werkgevers medio 2016 mochten stoppen met het vakantiefonds. Werknemers zouden medio 2016 besluiten of ze het door wilden zetten of niet. We waren genoodzaakt het vakantiefonds niet voort te zetten. Dit omdat er enorme kosten verbonden zijn aan het in stand houden van een vakantiefonds, maar ook omdat een deel van de leden aangaf graag te willen stoppen met het systeem. Vandaar dat iedere schilder die de vakantiebon nog heeft, een brief heeft ontvangen over de beëindiging.

Vervolg

Iedere schilder met vakantiebonnen, ontvangt dit jaar de vakantierechten zoals dat gebruikelijk is. Dus in mei vindt de zomerverzilvering plaats. In november ontvangt iedereen het resterende wat er nog staat.

Vanaf 1 januari 2017 betaalt de werkgever het loon over feest- en verlofdagen door. Daarnaast ontvangt iedere werknemer bij de loonbetaling in mei 2017, 8% vakantietoeslag over de periode 6 van 2016 tot en met periode 5 van 2017.

De technische berekening

Over de periodes 1 tot en met 4 van 2016 wordt nog de volledige vakantierechtwaarde over het loon opgebouwd met een percentage van 26,941% en bij de werknemers in het Vakantiefonds Schilders bijgeboekt. Over periode 5 van 2016 is dat nog een percentage van 19,337%. Daarmee is er voldoende saldo opgebouwd om naast  8% vakantietoeslag vanaf periode 5 van 2015 tot periode 6-2016 ook alle verlofdagen over 2016 te overbruggen. Hiervoor zijn nog 2 uitbetaalmomenten vastgesteld. De normale zomeruitbetaling wordt in mei 2016 uitbetaald en het resterende saldo wordt bij de najaarsverzilvering in november 2016 uitbetaald.

Vanaf periode 6 gaat de werkgever wel al 8% vakantietoeslag reserveren.

Beëindigt een werknemer in de loop van dit jaar zijn dienstverband met de werkgever, dan betaalt de werkgever hem bij het einde van het dienstverband de vanaf periode 6 gereserveerde vakantietoeslag uit .

Vanaf 1 januari 2017 wordt het loon per dag uitbetaald. Dus over alle feest-, vakantie-, atv- en werkdagen.  In mei volgt met de betaling van het loon over periode 5 de opgebouwde vakantietoeslag over de periode 6-2016 tot en met periode 5 van 2017.

Ga ik er op achteruit?

De verandering van het systeem houdt in dat niemand erop achteruit gaat. Er vindt alleen een verandering plaats in inkomen. Het loon per maand wordt hoger, de vakantietoeslag wordt lager, maar tijdens de vakantie vindt er loondoorbetaling plaats. Aan het eind van het jaar kun je zien dat je er niet op achteruit bent gegaan.

Voor veel gestelde vragen over de gevolgen van het verdwijnen van de vakantiebon hebben cao-partijen een speciale webpagina opengesteld.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid