Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Cao voor de schildersbranche nog heel ver weg!

Nadat afgelopen vrijdag de vakgroep van CNV Vakmensen zich over de situatie in de bedrijfstak heeft gebogen, is het nu aan jou. Een cao is namelijk heel ver weg. Ook binnen de fondsen loopt het niet zoals het behoort te lopen.

Vandaar dat ik jullie met deze nieuwsbrief weer wil informeren. Ik hoor graag van jou wat het gewenste gevolg moet zijn.

Onderhandelingen
Vanuit SchilderVak heb ik vernomen dat werkgevers van mening zijn dat partijen nog ver verwijderd zijn van een cao voor deze branche. Nou had ik dat gevoel aan de onderhandelingstafel ook al, maar het is wel prettig als dat ook zo naar buiten gebracht wordt. We schieten namelijk niets op.

Werkgevers zijn gefocust op kostenverlichting. Daardoor mag er geen loon bij, moeten seniorendagen er af, mag de pensioenpremie niet omhoog en ga zo maar door. Ook als er bepaalde premies vervallen en werknemers daar mee aan de slag willen is het antwoord nee. En weet je waarom? Omdat al naar de achterban is gecommuniceerd dat de premie verdwijnt. En als dat is gecommuniceerd, dan rekenen werkgevers daar mee, zo wordt verteld. Resultaat is dat de voordelen richting werkgever gaan en de nadelen op het bord van de werknemer terecht komen.

Als het noodzakelijk is dat jouw pensioenpremie moet stijgen vanwege nieuwe rekenregels, dan zullen werkgevers daar niets aan doen. Dan maar korten op de uitkering, zo zijn werkgevers van mening. Een premieverhoging op dit moment is niet aan de orde.

Opzeggen BER cao en de gevolgen daarvan
Werkgevers hebben de cao opgezegd. Dat is normaal. Vervolgens gaan partijen in gesprek over een nieuwe cao. Maar werkgevers hebben ook de cao met de bedrijfstak eigenregelingen opgezegd. Deze loopt af op 31-12-2015. Vanaf 1-1-2016 is er dus geen grond meer om premies te heffen voor O&O- en Vakantiefonds. Wat de problemen in de fondsen zijn, leg ik verderop in deze brief uit.

De declaratie voor seniorendagen en de aanvulling op de WW, worden vanuit de fondsen gedaan. Het houdt dus in dat werkgevers de seniorendagen wel moeten betalen als je er recht op hebt, maar niet meer kunnen declareren bij een fonds. Want dat is er vanaf 1-1-2016 niet meer. Dus jouw werkgever wordt de dupe van het feit dat OnderhoudNl dit doet. En wie wordt hier echt de dupe van? Dat is de senior die er recht op heeft, want uiteindelijk zal de rekening daar terecht komen.

Aanvulling WW vinden werkgevers onzin. De cao gaat over regelingen voor mensen die werken. Als je werkloos wordt, werk je niet meer. Dus geen afspraken in de cao over een mogelijk aanvulling, zo beweren werkgevers.

De fondsen
Door alles wat hierboven beschreven is, is er een nieuwe situatie ontstaan binnen de fondsen. Ook daar staan de verhoudingen inmiddels op scherp. Werkgevers zijn van mening dat ze het op hebben gezegd. En opheffen brengt kosten met zich mee. Deze kosten moeten eerst in kaart gebracht worden, eer er subsidie aan bijvoorbeeld Arbouw, Savantis, maar ook de vakbonden en werkgeversorganisatie gegeven kan worden. Inmiddels mag de helft, maar voorlopig meer niet! CNV Vakmensen is het daar volstrekt niet mee eens. Hoe kun je in december 2014 dit besluit nemen en vervolgens de andere organisaties niet geven waar ze recht op hebben? Sterker nog, inmiddels zijn de formele trajecten gestart richting OnderhoudNl. CNV Vakmensen is namelijk van mening dat OnderhoudNl dit niet zomaar kan doen. CNV Vakmensen is van mening dat organisaties die al jaren deels of geheel leven van de subsidie vanuit het O&O-fonds, werkgevers en werknemers de tijd moeten hebben om de veranderingen geleidelijk in te voeren. Je kunt bij organisaties als Arbouw en Savantis niet zomaar de geldkraan dicht draaien, daar ze anders financieel in zwaar weer komen en zelfs mogelijk failliet kunnen gaan.

Hoe verder
Dat is de centrale vraag waarover we ons buigen. Hoe gaan we verder? Inmiddels zijn er binnen de fondsen al diverse juristen aan het werk om te kijken hoe dat verder af moet gaan lopen. CNV Vakmensen is van mening dat werkgevers op hun beslissingen terug moeten komen en in onderling overleg aan een oplossing moeten werken. Dan kan op termijn de uitkomst wel hetzelfde zijn, maar dan krijgt iedere organisatie tijd en ruimte om naar die oplossing toe te werken.

Daarnaast is de situatie in de sectoren aan de diverse tafels behoorlijk aan het escaleren. Niet dat we niet meer met elkaar in gesprek kunnen. Dat zijn we nog steeds. Echt constructief is het op dit moment niet.

Inmiddels bereiken mij berichten dat er werkgevers zijn, welke niet achter het beleid van OnderhoudNl staan. Vraag maar eens aan jouw werkgever of hij ook bij de groep hoort.

We hebben niets aan versnippering, maar het roer moet wel om. Op deze manier komen we geen stap verder en daar is niemand bij gebaat.

Roel van Dijk
Bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl

 

 

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid