Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Cao Schilders; 3 maanden verder

Het is maart en we zijn 3 maanden verder zonder officiële onderhandelingen, nadat jullie als CNV leden het eindbod van werkgevers hebben afgewezen. Dat is onbegrijpelijk! Soms moet je een stap vooruit doen, soms een stap achteruit, als er maar beweging in zit. Bij ons staat het op dit moment stil.

Voor iedereen is een nieuwe, fatsoenlijke cao van essentieel belang is. Partijen hadden al lang aan tafel moeten zitten en officieel de onderhandelingen moeten hervatten. Helaas is dit niet gebeurd. Informeel is er wel over een weer van gedachten gewisseld. Ook via de pers is het een en ander naar buiten gekomen, al heeft CNV Vakmensen zich daar buiten gehouden. De ongeschreven regel is dat je vanuit informeel overleg niet naar buiten treedt. Van informeel overleg worden geen verslagen gemaakt, dus vindt CNV Vakmensen dat je vanuit dat overleg ook geen mededelingen doet.

Hoe nu verder
CNV Vakmensen gaat zich beraden over de toekomst. Dat kan niet zonder jouw inbreng. Doel is om weer aan tafel te komen.
Jullie zijn duidelijk geweest waar het aan schort als het om een cao gaat. Senioren dagen dienen behouden te worden. Ze moeten vanuit de collectiviteit gefinancierd worden. Indien nodig dragen werknemers een klein deel zelf bij, zodat het middel in stand blijft. Ook het loonbod, werken in het weekend, reiskosten vergoeding en reisuren vergoeding waren punten waardoor de leden van CNV Vakmensen niet in konden stemmen met het eindbod.

Dit is richting FNV en werkgeversvereniging OnderhoudNL gecommuniceerd. Aansluitend zouden parten formeel tot onderhandeling over moeten gaan. Dat is niet gebeurd. Wel krijgt CNV Vakmensen terug dat werkgevers collectief geen senioren dagen meer willen financieren. Als er nog senioren dagen afgesproken worden, zo geeft OnderhoudNL aan, dan moet iedere werkgever deze zelf betalen. En dat is nou net wat wij niet willen. Werkgevers met senioren in dienst zijn daardoor de dupe, omdat daardoor iemand van 57 duurder wordt dan iemand van 27.

Dat we het systeem niet overeind kunnen houden, is duidelijk. Maar, zo hebben jullie aangegeven, iedereen moet wel houden wat hij of zij heeft en het moet uit de collectieve middelen betaald worden. Maar, dit is nooit officieel kenbaar gemaakt, alleen informeel en dat telt eigenlijk niet. Maar het is wel goed dat jullie dit vast weten.

Zelf doen
OnderhoudNL wil ook zelfstandig, dus zonder CNV Vakmensen, loopbaan, pago en preventie uit laten voeren. Daarbij is onze inbreng niet gewenst. Dat is ook iets dat ongewenst is. Samen moet je verantwoordelijk zijn voor de sector en dus moet je ook samen over alles besturen en beslissen. Ook daarin is OnderhoudNL niet voornemens om te veranderen.

Geholpen met het vakantiefonds
Op 19 januari 2016 hebben partijen in onderling overleg besloten om met het vakantiefonds te stoppen. Dat houdt in dat de vakantiebon dit jaar voor het laatst is. Als het mogelijk is per 1 juni, anders per 31 december van dit jaar. Daarmee hebben we stappen gemaakt. Nu is het aan werkgevers om stappen te maken, zo is CNV Vakmensen van mening.

Wat nu?
CNV Vakmensen stuurt er op aan dat partijen weer formeel gaan onderhandelen. Daarmee komt er mogelijk een nieuw eindbod, dat vervolgens weer aan jou wordt voorgelegd. Ook wordt er een online enquête uitgezet waarin we om jouw mening vragen. Aansluitend is er een online spreekuur op Je Achterban, waarbij jouw inbreng essentieel is. We willen je sowieso uitnodigen om je mening te geven op jeachterban.nl, je vraag te stellen of een discussie te beginnen. Ook buiten het spreekuur om! Daarna komt de vakgroep bijeen en buigt zich over dat wat er uit komt.

Klik hier voor de enquete

Klik hier voor Je Achterban - Heb je nog geen account? Maak deze dan nu aan! 

Tot slot
Tot slot wil ik je nog vragen om te denken aan je individueel budget voor scholing; IBR. CNV Vakmensen verneemt via diverse kanalen dat werkgevers jullie vragen om scholing te gaan doen, die de werkgever eigenlijk moet betalen, maar waarbij de werkgever probeert om jou het via je IBR regeling te laten doen. Mijn tip, doe dat niet. Is dit aan de orde? Meldt dit dan ook op Je Achterban.

Maak je scholingspotje wel op als dat mogelijk is. Tot eind dit jaar kun je het budget opmaken voor relevante scholing. Daarna vervalt het tegoed aan het fonds en moeten we het inzetten voor collectieve zaken, iets waar CNV Vakmensen overigens wel zelf in mee beslist. Dus helemaal weggegooid geld is het niet, maar je kunt het beter opmaken voor scholing die jij zelf belangrijk vindt.

Roel van Dijk, bestuurder
r.vandijk@cnvvakmensen.nl