Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Cao Schilders 2013-2014 akkoord

Na elf onderhandelingsronden is er een akkoord bereikt.

“Ik ben blij dat er uiteindelijk toch een cao tot stand is gekomen’, zo verklaart Roel van Dijk, bestuurder van CNV Vakmensen. “Het is echt van belang dat er een cao is, zodat iedereen daar weer naar gaat handelen.”

Looptijd cao

De looptijd van de cao is van 6 april 2013 tot en met 31 december 2014. In deze tijd gaan partijen nadrukkelijk nadenken over modernisering van de cao, zodat de collectieve arbeidsovereenkomst ook na 2014 nog bestaansrecht heeft.

Verschil

Het verschil met het onderhandelingsresultaat is dat de loonstijging pas per loonperiode 3 in gaat. Dit komt door de achterbanraadplegingen bij de andere partijen. Wel is het daardoor zo dat iedere schilder nog de levensloopbijdrage over de afgelopen 2 loonperiodes krijgt. Ook overeenkomst over de reisuren en reiskosten wordt veranderd.

Reisuren en reiskosten

Nadat er achterban raadplegingen zijn gedaan, kwamen met name de werkgevers terug dat de overeengekomen deal over reiskosten en reisuren toch niet goed was voor een deel van de achterban. Werkgevers gaven aan toch graag hier nog weer over te spreken. Omdat er vanuit werknemers al veel water bij de wijn is gedaan en de overeengekomen regeling voor werknemers per definitie nadelig is, heeft CNV Vakmensen aangegeven dat alleen op de huidige cao terug gevallen kon worden. Hier hebben werkgevers mee ingestemd.

Andere afspraken

Andere afspraken die van belang zijn, zijn de afspraken over flex, vakantiefonds en consignatiedienst. Door binnen bedrijven meer flexibiliteit toe te staan, hoeft er mogelijk minder extern te worden ingehuurd.
Het vakantiefonds wordt gecontinueerd tot en met ultimo 2016. Daarna gaan we kijken of we het voortzetten en op welke manier. Wel is afgesproken dat, indien het voortgezet wordt, de kosten voor rekening van werknemers komen. Voor consignatiedienst zijn nieuwe afspraken gemaakt in tijd of geld, waardoor voor de hele sector nu één regeling geldt.

Tot slot

CNV Vakmensen is blij dat deze overeenkomst tot stand is gekomen. “Natuurlijk had ik graag meer uit het vuur gesleept”, zo verklaart van Dijk. “Echter, gezien de problemen in de branche, maar ook bouw breed, is dit het maximaal haalbare”, aldus van Dijk.

Bedankt voor alle support. Dit traject heeft in ieder geval opgeleverd dat CNV Vakmensen met veel leden in contact is geweest. Naast deze cao is dat de winst van nu.

Roel van Dijk
bestuurder
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid