Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Schilders - Nieuws

Afspraken over leeftijdsdagen en aanvullingsregeling WW en ziektewetuitkering

Extra verlof oudere werknemers, aanvullingsregeling WW

Extra verlof oudere werknemers.

Werknemers die vanaf 1 januari 2014 55 jaar of ouder zijn, hebben recht op een aantal extra verlofdagen, waarover het loon wordt doorbetaald.

Werknemers van 60 jaar of ouder in 2014, kunnen in het jaar voordat zij met (vroeg)pensioen gaan, recht hebben op nog eens (maximaal) 25 doorbetaalde extra verlofdagen om vier dagen per week te gaan werken. Alleen de extra verlofdagen voor cao-werknemers kan de werkgever declareren bij het Aanvullingsfonds. UTA-werknemers hebben ook recht op deze doorbetaalde dagen, maar hun loonkosten komen voor rekening van de werkgever.

Leeftijdsdagen

55 jaar: 7 dagen
56 jaar: 8 dagen
57 jaar: 9 dagen
58 jaar: 10 dagen
59 jaar: 11 dagen
60 jaar en ouder: 12 dagen

Aanvullingsregeling WW en/of ziektewetuitkering
Werknemers met een WW- of ziektewetuitkering hebben onder voorwaarden recht op
een aanvulling vanuit het Aanvullingsfonds.

Wat houdt de regeling in? 

  • Een eenmalige aanvullende uitkering van € 239,00, ongeacht de hoogte van het loon en de duur van de WW- of ZW-uitkering.
  • Voor cao-personeel: bovenop het bedrag van € 239,00 een eenmalig vast bedrag van € 79,00 in plaats van op te bouwen vakantierechten. Indien de werknemer vervolgens acht weken onafgebroken werkloos blijft, heeft hij recht op een eenmalig vast bedrag van € 157,50.
  • Voor UTA-personeel: bovenop het bedrag van € 239,00 een eenmalig vast bedrag van € 107,00 als aanvulling op het vakantiegeld.
  • Voortzetting van de opbouw van 60% pensioenrechten gedurende maximaal zes maanden.

Alle genoemde bedragen zijn bruto. Voor parttimers gelden dezelfde bedragen.
De wijzigingen gelden met ingang van 1 januari 2014.

CNV Vakmensen
Roel van Dijk, onderhandelaar
r.vandijk@cnvvakmensen.nl




Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid