Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Rijn- en binnenvaart - Nieuws

Veer Maassluis - Nog even de adem inhouden...

Op 21 maart 2014 heb je een nieuwsbrief ontvangen met als titel 'Veer Maassluis, nog even geduld a.u.b…' Dit is nog steeds van toepassing.

Om te zorgen dat we de werkgever formeel kunnen 'bewegen' om de cao op een juiste wijze vanaf 1 januari 2014 toe te passen, hebben we via de bondsadvocaat een brief laten sturen aan Connexxion, verantwoordelijk voor Veerdienst Maasluis-Rozenburg. Deze brief is op 3 april 2014 verstuurd, met daarin het verzoek voor een reactie binnen 14 dagen.

Reactie Connexxion

Een reactie hebben we ontvangen op 17 april 2014. Daarin gaf de directie van Connexxion aan dat het zeker de aandacht heeft, dat men hierover met de betrokken verantwoordelijken in gesprek wil, maar dat er door vakanties van betrokkenen pas na 28 april 2014 een inhoudelijke reactie kan komen. In het kort gezegd, we weten dus nog niets en zullen moeten wachten tot mei.

Bondsadvocaat

Met de bondsadvocaat hebben wij contact gezocht en daar aangegeven, dat ondanks waarschuwingen en eerdere contacten met de werkgever, het basissalaris dan wel per april juist is, maar dat dit niet is met terugwerkende kracht per 1 januari 2014. Ook hebben wij aangegeven dat de toeslagen, reiskosten en diplomavergoedingen nog steeds niet kloppen en dat er ook vanuit de werkgever nog geen communicatie geweest is over de berekening van de ziektedagen, hoewel er aan ons was doorgegeven dat een nieuwe HR-manager ons hierover zou informeren!

Nog even de adem inhouden…

Kortom, door de procedure die er nu op juridisch niveau plaatsvindt is het van belang dat we onze adem nog even inhouden. Het is niet makkelijk en wij begrijpen dat de frustraties enorm zijn, maar ijzer met handen breken is nu niet mogelijk. De directie van Connexxion wil van de heer Van de Meché weten waarom dit zo gaat en wat hij daar aan gaat doen. Dat het nu in elk geval doorgedrongen is tot de directie, maakt dat dit probleem bij Veer Maassluis wel goed uitgezocht gaat worden.

Zodra wij meer informatie hebben hierover, zullen wij dat met je delen.

Informatie en contact

Heb je informatie, vragen of opmerkingen, laat het ondergetekende dan weten door een e-mail te sturen naar b.staal@cnvvakmensen.nl of neem contact op met regiokantoor Breda te bereiken via telefoonnummer 076-5724670.

Birgitte Staal
bestuurder


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid