Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Rijn- en binnenvaart - Nieuws

Stemming Cao Verenigde Tankrederijen (VT)

Eind 2017 heeft CNV Vakmensen een onderhandelingsresultaat afgesloten met jouw werkgever inzake de verlenging van jouw cao. Van de leden bij onze beweging heeft precies 50% voor dit resultaat gestemd en precies 50% tegen dit resultaat gestemd.

Het onderhandelingsresultaat was gesloten tussen drie partijen: de directie, vakbond Nautilus en CNV Vakmensen. Aangezien de leden van vakbond Nautilus in grote meerderheid het resultaat hadden afgewezen hebben zij opnieuw overleg gehad met de directie. Dit overleg heeft geleid tot een aangepast onderhandelingsresultaat. Hieronder staat de tekst van het overeengekomen onderhandelingsresultaat. Aan jou wordt gevraagd om opnieuw jouw afweging te maken en jouw stem vóór 28 maart 2018 uit te brengen.

Klik hier om je stem uit te brengen. Lukt het niet via de link te stemmen, stuur dan het stemformulier (hiernaast) naar het secretariaat, via het op het formulier genoemde post- of mailadres.

Onderhandelingsresultaat

Op woensdag 7 maart 2018, heeft Nautilus International bij de werkgever VT een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt. Hierbij zijn de volgende aanvullende zaken afgesproken:  

 1. De looptijd van deze overeenkomst wordt verlengd met 2 jaar, van 1 juli 2017 tot 1 juli 2019.
 2. Per 1 januari en per 1 juli  worden de lonen en stagevergoedingen verhoogd met het stijgingspercentage van de afgeleide consumentenprijsindex voor alle huishoudens in de voorafgaande periode van april tot oktober, casu quo van oktober tot april indien en voor zover dit indexcijfer in de laatste maand van de betreffende periode hoger is dan het indexcijfer waarop de voorgaande verhoging uit hoofde van deze bepaling gebaseerd was.
 3. De huidige loontabel wordt per 1 januari 2018 vervangen door een nieuwe waarbij het aantal schalen per functie wordt teruggebracht en geen overlapping meer kent binnen de verschillende functiegroepen. De invoering hiervan betekent een loonkostenverhoging voor de werkgever van ongeveer 1,62%.
 4. Gedurende de looptijd zullen partijen onderzoeken of en hoe er bij VT invulling gegeven kan worden aan levensfasebewust personeelsbeleid (of duurzame inzetbaarheid) zodat werknemers zo goed en gezond mogelijk de pensioengerechtigde leeftijd bereiken.  
 5. De werkgever zal de komende 6 maanden inventariseren hoe vaak er (op de aflosdag) wordt afgelost na 11.00 uur. Deze uitkomsten worden samen met de vakbond geëvalueerd en indien nodig worden verdere afspraken gemaakt en in de cao opgenomen om dit overwerk te compenseren.
 6. Het wordt ook mogelijk om de winstdeling op te nemen in vrije tijd of verlofdagen.
 7. De werkgever faciliteert de administratie die het mogelijk maakt om voor de werknemers in dienst bij VT de door de overheid ingezette verkorting van de duur van de WW te repareren. De premie die hiervoor moet worden betaald, komt voor rekening van de werknemers.
 8. We hebben afgesproken de cao tekst redactioneel aan te passen bij artikel 4 (de vredesplicht) en artikel 20 (de tanktoeslag). Voor artikel 4 zal Nautilus een tekst aanleveren en bij artikel 20 wordt de ‘oude’ tekst voor tanktoeslag opgenomen met de toevoeging dat het werk door de werknemer wordt verricht o.b.v. vrijwilligheid.

Mocht één en ander nog vragen oproepen dan verneem ik dat graag. Jullie kunnen mij bereiken via onderstaande contactgegevens.

Tjeerd Orie
Bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nlOp de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid