Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Wagenborg Passagiersdiensten - Nieuws

Principeakkoord Cao Verenigde Tankrederij

Op vrijdag 7 juni hebben wij onderhandeld met uw werkgever over een nieuwe cao. In plaats van al onze onderwerpen tot in detail uit te onderhandelen heeft de werkgever het volgende voorgesteld, te weten een algehele loonsverhoging en een arbeidsmarkttoeslag. Breng nu als lid je stem uit.

De reden waarom jouw werkgever deze route kiest is om personeel te kunnen aantrekken en te behouden. Uit hun gesprekken met vertrekkende medewerkers is gebleken dat de afgelopen tijd collega’s zijn vertrokken omdat bij andere werkgever het loon iets hoger ligt. Terwijl in veel gevallen uw secundaire voorwaarden beter zijn. Indien deze gedachtegang wordt gevolgd, dan zou met de invoering van de arbeidsmarkttoeslag werkgever financieel aantrekkelijker moeten worden. Hiermee wordt dan gepoogd collega’s aan te trekken en te behouden. Indien er meer collega’s in vaste dienst komen zal ook de werkdruk in verband steeds wisselende bemanning afnemen. Let op: het is een toeslag en aan de toeslag is een voorwaarde verbonden, namelijk: je dient per 1 januari 2020 te hebben gekozen voor een schema van minimaal 24 werkweken. Indien je kiest voor minder dan 24 weken, bestaat er geen recht op de arbeidsmarkttoeslag. De arbeidsmarkttoeslag is gegarandeerd voor tenminste de looptijd van de cao, te weten 1 jaar. Maar deze kan in de toekomst komen te vervallen. De arbeidsmarkttoeslag is functie gebonden en kent door de vraag in de markt een behoorlijk verschil.

Afspraak
Looptijd cao: 1 jaar, te weten van 1 juli 2019 t/m 30 juni 2020. Loonsverhoging: 2,5% per 1 juli 2019
Markttoeslag: Martrozen en stuurmannen: 2,5% vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 voor alle desbetreffende functionarissen. Vanaf 1 januari 2020 2,5% mits gekozen is voor een schema van minimaal 24 werkweken per jaar.
Schippers en kapiteins (gezagvoerders): 7,5% vanaf 1 juli 2019 tot en met 31 december 2019 voor alle desbetreffende functionarissen. Vanaf 1 januari 2020 2,5% mits gekozen is voor een schema van minimaal 24 werkweken per jaar.
Voor alle duidelijkheid: je krijgt een markttoeslag plus de algehele loonsverhoging, dus een totale loonverbetering van (2,5% +2,5%= 5%) en (2,5% + 7,5%= 10%). Er was enige verwarring over de hoogte van de arbeidsmarkttoeslag. Dus mogelijk heb je andere percentages gehoord, maar de genoemde toeslagpercentages zijn de afgesproken percentages.

Cao’s: hoe staat de loonsverhoging in verhouding tot elders afgesloten cao’s
In BV Nederland liggen de loonsverhogingen in meerderheid tussen 2,3 en 3%. Soms meer en soms minder. De prijscompensatie die in de binnenvaart algeheel wordt gevolg was per 1 januari 2019: 1,317% en per 1 juli 2019: 0,693% (2,01%).

De arbeidsmarkttoeslag
Je kent de markt zelf het beste en weet wat je bij een andere werkgever qua loon kunt verdienen. Op basis daarvan kan je beoordelen of het percentage voor jouw functie hiermee overeenstemming is.

Advies
CNV Vakmensen is geen voorstander van het creëren van grote loonverschillen. Echter, wij hebben wel oog voor het probleem van uw werkgever op dit moment. Om deze reden legt de onderhandelingsdelegatie van CNV Vakmensen dit akkoord dan ook met een positief advies aan je voor ter stemming. Breng hier jouw stem uit, doe dit uiterlijk 23 juni 2019. Krijg je de nieuwsbrief per post dan kun je op internet met dit webadres stemmen: https://q.crowdtech.com/3Vkw-daJU0ir_wRVZgHpaw

Meer leden = meer invloed!
Jij bent al lid, maar jouw collega misschien nog niet. Stuur daarom deze mail door naar jouw niet georganiseerde collega’s. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! We helpen onze leden daarnaast door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak. Jouw collega kan lid worden door te gaan naar https://www.cnvvakmensen.nl/lidworden

Vragen, op- en/of aanmerkingen?
Schroom niet en neem contact met ons op. Mede namens CNV Delegatielid, Alfred van Doorn,
Tjeerd Orie, bestuurder CNV Vakmensen E t.orie@cnvvakmensen.nl M 06-2048 9475

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid