Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Wagenborg Passagiersdiensten - Nieuws

Leden CNV Vakmensen stemmen unaniem in met cao VT

De leden van CNV Vakmensen werkzaam bij de Verenigde Tankrederijen hebben gestemd over het bereikte onderhandelingsresultaat. Van de leden die gebruik hebben gemaakt van hun stemrecht hebben alle leden unaniem voorgestemd. Echter, dit is nog geen rede tot gejuich.

Stemuitslag Nautilus
Samen met nautilus behartigd CNV Vakmensen de belangen van werknemers werkzaam bij VT. Gezamenlijk hebben wij dit akkoord bereikt en samen hebben wij dit akkoord met een positief stemadvies voorgelegd ter stemming. Daar waar de uitslag bij CNV Vakmensen unaniem vóór was staken bij Nautilus de stemmen. Evenveel collega’s die lid zijn van Nautilus hebben voor en tegen gestemd. Om die reden heeft Nautilus besloten haar leden te gaan raadplegen in twee vergaderingen. Aan het einde van de zomerperiode verwachten zij een definitieve uitslag te kunnen communiceren.

Geduld
Formeel gezien kan CNV Vakmensen nu als enige vakbondspartij de cao ondertekenen. Tot noch toe hanteren wij echter het principe “samen uit, samen thuis”. We wachten het traject dat Nautilus als vakvereniging zal moeten doorlopen dus even af.

Contact met jouw werkgever
CNV Vakmensen heeft contact gehad met jouw werkgever. We hebben jouw werkgever in kennis gesteld van bovenstaande. Jouw werkgever kan nu twee dingen doen. (1) De huidige cao onverkort blijven toepassen of (2) het akkoord toch doorvoeren. Aan de tweede optie zit wel een risico. Mocht er, om wat voor reden dan ook, een aangepast cao-akkoord afgesproken worden dan kan werkgever eventueel het te veel uitgekeerde met terugwerkende kracht corrigeren.

Invloed CNV Vakmensen
De laatste periode hebben een aantal CNV leden gekozen om hun loopbaan ergens anders voort te zetten. Ook zijn er leden die zijn gaan genieten van hun pensioen. Dit maakt dat de groep collega’s die het CNV binnen VT mag behartigen kleiner is geworden. Wanneer er te weinig VT-collega’s lid zijn van het CNV zal het CNV op termijn moeten stoppen met collectieve belangenbehartiging binnen VT.

Werf leden / Wordt lid!
Jij bent al lid, maar jouw collega waarschijnlijk nog niet. Stuur daarom deze mail door naar jouw niet-georganiseerde collega’s. Als jij nu jouw collega lid maakt, staan we collectief sterker! Immers; Hoe meer collega’s van VT lid zijn bij jouw CNV des te meer invloed ik kan uitoefenen aan de onderhandelingstafel bij jouw werkgever. Ga naar www.cnv-ledenwerven.nl/125jaar en je ontvangt dan 2 cadeaubonnen t.w.v. € 25,- naar keuze. Daarnaast helpen we onze leden door ze persoonlijk te adviseren, bijvoorbeeld op juridisch vlak.

Vragen, op- en/of aanmerkingen?
Schroom niet en neem contact met ons.

Mede namens de CNV-delegatielid Alfred van Doorn,

Tjeerd Orie
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 48 94 75
E: t.orie@cnvvakmensen.nl

 

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid