Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao ThyssenKrupp Veerhaven - Nieuws

Eindbod van Thyssenkrupp Veerhaven

Op 10 september is de onderhandeling opnieuw aangevangen om te bezien of er alsnog, na de afwijzing van de leden van het onderhandelingsresultaat, een oplossing kan komen waar partijen zich in kunnen vinden. Partijen komen niet tot een compromis. Thyssenkrupp Veerhaven doet een eindbod.

Het cao-overleg hervat

Na de afwijzing van het onderhandelingsresultaat voor de zomer is er een informeel overleg geweest met TKV en hebben de vakbonden aangegeven wat de leden minimaal wensen in het resultaat. TKV heeft deze informatie ter kennisgeving meegenomen en zou erop terugkomen in het formeel overleg van 10 september. TKV heeft de bandbreedte uitgelegd en aangegeven dat ze niet kan voldoen aan de wensen van de werknemers als het gaat om de loonsverhoging en het onderwerp duurzame inzetbaarheid. Ook TKV is afhankelijk van een mandaat is de boodschap. 

Vakbonden hadden de volgende wijzigingen meegekregen van de leden:

 • Loonsverhoging naast de APC.
 • Duurzame inzetbaarheid werkgroep prima, maar dan wel met een mogelijkheid tot openbreken van de cao als er niets van terecht komt.
 • Loon Duitse en Nederlandse leerlingen gelijk stellen aan dat van de vaste medewerkers.
 • Aanpassen tekst m.b.t. vakantie in verband met onduidelijkheid over de uitleg dan wel meerdere interpretatie mogelijkheden. Zie concepttekst in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
 • Reiskosten Bison geeft verwarring bij de leden waardoor het lijkt op een verslechtering.

Reactie TKV:

 • APC + loonsverhoging is niet bespreekbaar. Wel is men bereid om rekening te houden met prijsontwikkeling door een loonsverhoging te bieden met een uitloopmogelijkheid indien de prijscompensatie hoger uitvalt.

Aanbod TKV:

 • 2018 2% + een eenmalige vergoeding van € 400,- bruto;
 • 2019 2,25%;
 • 2020 2,25%.
In 2019 en 2020 wordt gekeken naar de prijscompensatie, mocht de prijscompensatie boven de 2,25% uitkomen, dan zal het meerdere ook worden toegekend tot maximaal 2,5%.
 • Duurzame inzetbaarheid worden al goede stappen ingezet. Openbreken van de cao is geen optie.
 • Loon leerlingen is prima zoals het nu is opgenomen. Deze leerlingen werken niet het gehele jaar bij TKV en daarom niet dezelfde regeling. Zij krijgen wel een overwerktoeslag. Daarnaast is er een duidelijk verschil tussen de Duitse en Nederlandse leerlingen. NL leerlingen zijn in dienst bij TKV, Duitse leerlingen in dienst van Haeger & Schmidt.
 • Aanpassing tekst vakantie is prima. Vakbonden leveren een tekst aan.
 • Kopen van dagen. De werkgever geeft aan dat de voorgestelde regeling tenminste financieel gelijkwaardig is aan de huidige regeling.
 • Reiskosten Bison is afgesproken om eenheid te creëren en men is niet bereid om hier verdere aanpassingen te doen.

Kracht van de vakbond ter discussie?

Werkgever heeft zowel in een eerder stadium als tijdens het overleg van de 10e september opgemerkt dat er twijfels zijn over het draagvlak aan vakbondsleden binnen de organisatie. Er zouden ook genoeg werknemers zijn die wel tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat dat er lag. 

Een cao wordt afgesloten met de vakbonden en een vakbond kan alleen bestaansrecht hebben als er leden zijn. Gezien de vraagstelling van werkgever is het goed om een boodschap af te geven over het belang van een cao.
Daarom de oproep: ben je nog geen lid van de bond zorg dat je lid wordt in deze fase van de onderhandelingen. Laat jullie stem horen!  

Hoe nu verder?

In twee ledenvergaderingen wordt het eindbod aan de leden voorgelegd. Deze vergadering is alleen voor leden van de vakbond. Ben je geen lid dan kun je uiteraard lid worden. Dan kan er worden gestemd nu en in de toekomst.
Kom naar de ledenvergadering! 

Wanneer: 26 september en 4 oktober
Tijdstip: 13:30 uur
Waar: kantoor in Brielle 

Indien de meerderheid tegen het eindbod stemt zullen - om tot een beter resultaat te komen - acties georganiseerd moeten worden, in welke vorm dan ook. Dit zullen we tijdens de ledenvergadering toelichten. 

Via deze link kun je je stem uitbrengen dan wel tijdens de ledenvergadering schriftelijk via het stemformulier. 

Ontvang je deze nieuwsbrief per post, dan kan je ook digitaal via onze website stemmen.
Ga hiervoor naar https://www.cnvvakmensen.nl/caos/rijn-en-binnenvaart/
De nieuwsbrief vind je op de pagina ‘cao-thyssenkrupp-veerhaven’. Hierin staat de link naar de stemming. Mocht het niet mogelijk zijn via de link te stemmen, stuur dan bijgaand stemformulier ingevuld naar mij, via het e-mailadres op het formulier.

Heb je nog vragen, dan kun je mij altijd mailen. 

Fadua Toufik,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. 06 10 20 85 90
E. f.toufik@cnvvakmensen.nl

Bijlage: Concepttekst

 
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid