Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) - Nieuws

Teso- onderwerpen van gesprek tijden bijeenkomst

Naar aanleiding van de bijeenkomst, onderstaand de onderwerpen zoals we die besproken hebben, ook voor de collega’s die niet aanwezig konden zijn.

Geroosterde tijd = betaalde tijd
Jullie werken allen op een rooster. Op dit rooster staat je begin- en je eindtijd. In de praktijk worden met grote regelmaat medewerkers naar huis gestuurd onder de noemer van minder werk. Met naar huis sturen hoef je niet akkoord te gaan, je kunt gewoon aangeven dat je beschikbaar bent voor arbeid en je loon moet dan gewoon doorbetaald worden. Naar huis sturen hoef je dus niet zomaar te accepteren; als je vrijwillig gaat dan hoeven je uren niet doorbetaald te worden. Als jij beschikbaar bent voor arbeid (je kunt ingezet worden voor werk), dan moet de geroosterde tijd gewoon betaald worden.
Zoals ook besproken; het beste is het om dit collectief aan te pakken en samen nee te zeggen op oproepen om naar huis te gaan. 

Inhouden snipperuren/vakantie-uren bij te weinig gewerkt
Voor te weinig gewerkte uren mogen geen snipperuren ingehouden worden! Als jij beschikbaar bent voor arbeid, dan dienen je contracturen gewoon uitbetaald te worden en mogen er geen uren ingehouden worden van jouw vakantie uren. 

Claimen contracturen; oproepkracht en parttimers
Velen werken meer uren dan dat zij in hun contract hebben staan, zowel oproepkrachten die gewoon werken op rooster als parttimers die kleine contracten hebben. De vraag is of je ook recht hebt op een contractophoging. 

Hoe werkt dat?
Als je in de drie voorafgaande maanden een bepaald gemiddeld aantal uren gewerkt hebt, dan heb je conform de flexwet recht op een contract met de uren die je gemiddeld gedraaid hebt. Je werkgever mag dit niet (zomaar) weigeren, dan zou aantoonbaar gemaakt moeten worden, dat er structureel niet voldoende werk is. De positie van de werknemer is hierin sterk; je werkgever moet je contract ophogen naar het gemiddeld aantal gewerkte uren! 

En waarom is dat voor jou van belang? Op het moment dat er minder werk voorhanden is zal je werkgever je ook minder gaan inzetten, je hebt immers een kleiner contract en dan ga je in inkomen naar beneden. Daarnaast is het lastiger om een WW-uitkering aan te vragen voor het aantal uren vermindering. Voor jou dus van belang om een contract te hebben wat recht doet aan het aantal uren dat je werkt. 

Loondoorbetaling bij ziekte
Hoe zit dat nu? Als je ziek bent dan dien je het gemiddelde van je gewerkte uren betaald te krijgen. In de Teso cao onder artikel 17 lid c, staat duidelijk beschreven wat onder maandloon wordt verstaan; het brutoloon inclusief toeslagen (exclusief overwerk) verdiend in de 13 weken direct voorafgaand aan de eerste ziektedag. Van de 3 maanden voorafgaand aan je ziekte wordt je gemiddelde maandloon berekend en dat dient uitgekeerd te worden bij ziekte. Het is dus niet zo dat je alleen de te werken diensten van je ziekteperiode krijgt, iedereen heeft recht op doorbetaling van het gemiddelde inkomen. 

Vakantie
Binnen een redelijke termijn dient je werkgever je verzoek tot vakantie te beantwoorden. De wettelijke termijn hiervoor is in principe 2 weken; als je werkgever dan nog niet gereageerd heeft, dan mag je er vanuit gaan dat je vrij bent. Als je werkgever je verlof weigert, dan moet hij gemotiveerd aantonen waarom opname van vakantieuren niet mogelijk is, bijv. verklaringen van uitzendbureaus dat zij in die tijd geen uitzendkrachten beschikbaar hebben.
Je werkgever moet jou de mogelijkheid geven om je dagen op te nemen, voor zowel werknemer als voor werkgever is het van belang dat je ook vrij kunt nemen, zodat je bij kunt komen van het werk. Daar zijn vakantiedagen tenslotte voor bedoeld. 

Heb je vragen, neem dan contact op met ondergetekende. Ben je nog geen lid? Bij deze brief vind je een lidmaatschapsformulier. 

Het gezamenlijke pamflet treft u aan als bijlage.

Bernard Zijlstra,
Bestuurder CNV Vakmensen, 
M. 06-8339 6479
E. b.zijlstra@cnvvakmensen.nlDownload 16-4290_TESO_nwsbrief.pdf

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid