Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao TESO (Texels Eigen Stoomboot Onderneming) - Nieuws

Akkoord TESO

Afgelopen maandag hebben wij gesproken met jullie werkgever over de cao. Zoals in de ledenvergaderingen besproken, hebben wij voorgesteld de looptijd te verkorten naar twee jaar. Hier zijn zij in meegegaan.

Dit betekent dat er een cao is afgesloten voor de termijn van twee jaar met als loonsverhoging de ALI. Tijdens de ledenvergadering is er gesproken over de ketenbepaling (de mogelijkheid voor werkgever om meerdere contracten aan te bieden aan nieuwe werknemers). Wij hebben hierin aangegeven op dit moment er niet over te willen praten. Dit is voor de looptijd van de cao van de baan.

Wij hebben de cao tekstueel met elkaar doorgenomen. Hierin zijn er een aantal situaties aangepast aan de nieuwe wetgeving (zoals koningsdag en de toepassing van de proeftijd) Zo is de cao weer actueel en begrijpelijk.

Bijgaand vind je het principeakkoord, welke inhoudelijk hetzelfde is als besproken op de ledenvergadering. We gaan er dan ook vanuit dat jullie hiermee akkoord zijn.

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Bernard Zijlstra
CNV Vakmensen
E b.zijlstra@cnvvakmensen.nl
T 0512 – 583 470
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid