Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Wat staat er ook alweer in het sociaal plan?

Zoals beloofd ontvang je een speciale nieuwsbrief over het sociaal plan. Dat is vooral interessant voor collega’s van retail. Begin 2016 maakten we afspraken over de manier waarop de gevolgen van reorganisaties worden opgevangen. Wat betekenen de afspraken in de praktijk?

Reorganisatie retail
Bij retail is nu een reorganisatie aangekondigd. Alle winkelmanagers en assistent-winkelmanagers hebben te horen gekregen dat hun functie vervallen is verklaard. Er zijn andere functies beschikbaar, maar niet voor iedereen. Voor een aantal mensen is er een functie beschikbaar als marktmanager, voor anderen die van supervisor van een (regio)winkel. De winkelhulpen zijn hun baan kwijt en ook bij een aantal andere functies zijn er wijzigingen. 

Veranderingen brengen onrust met zich mee. Want hoe rationeel je het ook eens (of oneens) kunt zijn met voorgenomen plannen van je werkgever, het wordt toch wat anders als het jezelf raakt. Raak ik mijn baan kwijt, ga ik minder verdienen, moet ik opeens ver reizen? 

Gesprekken
De retailmedewerkers hebben in de afgelopen periode gesprekken gevoerd en horen binnenkort of zij geplaatst zijn op de nieuwe functies. In het sociaal plan, in art. 2.7. staat de plaatsingsprocedure bij vervallen functies. Er wordt een inventarisatiegesprek gevoerd; op basis daarvan - en eventueel aanvullend onderzoek of een assessment - wordt bepaald of je geplaatst wordt op een passende of vrijwel passende functie. 

Niet geplaatst
Ben je niet geplaatst? Dan ontvang je een OC-brief binnen 2 weken na afloop van het plaatsingsproces. Je kunt bezwaar aantekenen tegen het feit dat je overcompleet bent verklaard bij de begeleidingscommissie. Ná de mededeling dat je OC bent, heb je recht op een loopbaanscan. Maak daar gebruik van, omdat het je helpt om een andere baan te vinden. 

Geplaatst in lagere of hogere functie
Ben je geplaatst in een functie die 1 functieschaal lager of hoger ligt? Dan is er sprake van een passende functie. Kijk achterin het sociaal plan naar de aanvullende voorwaarden om te bepalen of er sprake is van een passende functie of niet. Als je een passende functie weigert, heb je geen recht op de bepalingen uit het sociaal plan; je krijgt hooguit de wettelijke transitievergoeding. 

Ben je geplaatst in een functie die 2 functieschalen lager ligt? Dan kun je de functie weigeren. Je wordt overcompleet en kunt kiezen uit het begeleidingstraject en een directe beëindiging met een vergoeding. 

Als je geplaatst wordt in een functie die 2 functieschalen hoger ligt, dan kun je die ook weigeren (maar waarom zou je dat doen); je hebt dan recht op C= 0,25 van de normale beëindigingsvergoeding. 

Begeleidingstraject
Als je overcompleet bent verklaard, kun je kiezen of je voor het begeleidingstraject gaat of voor direct vertrek met een vergoeding.

Wil je niet in het begeleidingstraject, dan wordt het dienstverband beëindigd en krijg je een vergoeding mee waarbij C = 0,8 bij het berekenen bij de vergoeding plus de opzegtermijn.

Kies je wél voor het begeleidingstraject (dat bevelen we je van harte aan), dan word je afhankelijk van hoe lang je in dienst bent, begeleid door een professioneel outplacementbureau. Je hebt minimaal recht op 4 maanden begeleiding en maximaal 6 maanden. Bovendien heb je recht op scholing; er is € 3.500,00 per persoon beschikbaar. 

Vind je tijdens het begeleidingstraject een andere baan, dan heb je recht op C= 0,8 van de ontslagvergoeding plus de helft van de resterende termijn. Heb je bijv. recht op 6 maanden begeleiding en heb je in maand 2 een baan gevonden, dan krijg je de vergoeding plus de helft van de resterende 4 maanden (=2 maanden). 

Vind je geen baan, dan wordt aan het eind van de begeleidingstermijn je dienstverband beëindigd. Ook dan krijg je een vergoeding van C= 0,8. Je kunt zelf nog extra tijd inkopen, zodat je maximaal 6 maanden langer in dienst kunt blijven. Elke maand die je koopt kost je 1,25 maand uit je budget.

Je budget/vergoeding wordt bepaald op basis van de ‘oude’ kantonrechtersformule. De beëindigingsvergoeding en hoe deze wordt berekend, is bepaald in art. 5.1. van het sociaal plan. C is de correctiefactor. 

Contact
Wat jij moet doen, hangt af van je eigen situatie. Als lid van CNV Vakmensen, heb je recht op advies van de bond. Wacht niet te lang en neem contact met ons op via info@cnvvakmensen.nl

Heb je vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief, stuur mij dan een mail a.bulsink@cnvvakmensen.nl

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M: 06 20 47 18 88
E: a.bulsink@cnvvakmensen.nl

 

NB: ik ben afwezig van 3 tot en met 12 maart.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid