Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Tips voor jou van de kaderleden bij ANWB

Een paar keer per jaar komen wij, kaderleden die als ANWB-medewerkers actief lid zijn van CNV Vakmensen, bij elkaar om te praten over onze arbeidsvoorwaarden en alles wat daarmee samenhangt. Via deze nieuwsbrief praten we jou bij.

Beoordeling

Elk jaar voeren jij en je leidinggevende een gesprek over jouw functioneren. Daar komt een beoordeling uit voort. Bij ANWB kan dat een A, B, C, D of E beoordeling zijn. Afhankelijk van de hoogte van de beoordeling wordt je loon verhoogd zolang je nog niet aan je maximum zit. Let op: tijdens het laatste cao-overleg hebben we afspraken gemaakt waardoor de beoordelingsperiodiek lager is geworden.

In art.4.4 lid 4 van de cao staat dat als je een van de beoordelingsscore C afwijkende periodieke verhoging krijgt, dat dan schriftelijk en gemotiveerd moet worden aangegeven. Vraag er dus om als je een andere dan een C-beoordeling krijgt. Onderneem actie ter voorkoming van narigheid op de langere termijn.
Je kunt beroep aantekenen tegen een uitgebrachte beoordeling via de Beroepscommissie Beoordelen. Informatie hierover staat, als het goed is, op de HR-site (cao art.4.4.lid 5).

Binnenkort starten de doelstellingsgesprekken voor 2018. Wees verstandig en zorg dat je daar actief bij betrokken bent. De ANWB Academy heeft daar zelfs een cursus voor: prestatie-inspiratie-en-talentontwikkeling (PIT).

Duurzame inzetbaarheid

Vanaf 1 januari 2018 heb je een duurzame inzetbaarheidsbudget. Kijk op https://www.duurzaammeedoenbijanwb.nl en maak gebruik van je budget! We zijn op zoek naar jouw ervaringen met het gebruiken van dit budget. Wat doe jij er mee? 

Verloftoekenning Alarmcentrale

We zijn benaderd door leden die niet de volledige 3 weken verlof toegekend hebben gekregen. We hebben hierover al contact gelegd met ANWB. Heb jij 3 weken vakantie gevraagd maar niet helemaal of helemaal niet gekregen, laat het ons dan weten. 

Verlofoverzicht

Nog niet iedereen kan zijn of haar totale verlofrechten al zien in MijnHR. We hebben hierover contact met de ANWB. Let op: er zijn nieuwe afspraken gemaakt over de leeftijdsdagen en over het verlof dat je krijgt omdat je 10 jaar of langer in dienst bent. Kijk op de pagina van cao ANWB voor de informatie over de cao. Er wordt inmiddels ook hard gewerkt aan de cao-teksten. 

Pensioen

Je hebt in de PensioenBlik kunnen lezen dat de pensioenrichtleeftijd is verhoogd naar 68 jaar. Dit is in overleg met ons gebeurd. Omdat er al gebruik wordt gemaakt van alle fiscale ruimte die er is voor de pensioenregeling, moesten we wel akkoord gaan met die verhoging.

Wat is de pensioenrichtleeftijd?

Dit is de leeftijd die pensioenuitvoerders gebruiken voor het berekenen van de pensioenpremie die je als werknemer en werkgever betaalt. De pensioenrichtleeftijd is niet hetzelfde als je pensioengerechtigde leeftijd die meestal overeenkomt met je AOW-leeftijd. Je AOW-ingangsdatum hangt af van je leeftijd. Het kabinet beslist steeds 5 jaar vooruit wat de AOW-leeftijd is. Die is nu 67 jaar en 3 maanden (tot en met 2023).
De pensioenrichtleeftijd is een rekenmethode om te bepalen hoeveel premie er moet worden betaald; het zegt niets over de datum waarop jij met pensioen gaat.

Kaderledengroep

De groep bestaat uit: Janet Slingenberg (retail), Margreet Zwiers (retail), Patrick van de Valk (WW), Catrien Bosma (ALC Assen), Cees Brouwer (WW), Cees Stange (WW), Paul van Oyen (LSC), Wendy de Jong (ALC DH), Pieter de Porto (DI Technische informatie) Martien Schmidt (HK financiën), Alex Wentzel (WW), Maurice Snellen (IT), Marcel Spruijt (WW).

We kunnen er niet genoeg de nadruk opleggen. Afspraken komen niet zomaar tot stand. Daar moet hard voor gewerkt worden. We kunnen dit het beste doen wanneer veel medewerkers van ANWB lid zijn of lid worden van CNV Vakmensen. Als we niet weten wat jij wilt en als jij je niet laat vertegenwoordigen, dan leidt dat onherroepelijk tot afspraken waar jij niet blij van wordt. Dat willen wij in ieder geval niet; we beloven je dat wij ons uiterste best zullen doen om ervoor te zorgen dat jouw belang niet uit het oog verloren wordt.

Meer weten over CNV Vakmensen

Kijk op de cao pagina van ANWB. Of kijk op de Facebookpagina CNV ANWB. We zijn ook actief op Twitter, eveneens onder cnvanwb. Wil je reageren, mail mij dan.

Aletta Bulsink
bestuurder CNV Vakmensen
M 06-20471888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid