Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Stand van zaken roosterpilot Wegenwacht

Begin 2017 zijn er een aantal veranderingen doorgevoerd in de roosters van Wegenwachten. In de zomer heb je via een enquête kunnen laten weten wat jij daarvan vond. Op basis daarvan hebben CNV Vakmensen, FNV en ANWB een aantal zaken aangepast. Jij kunt je daar nu over uitspreken.

In het document dat als bijlage is bijgevoegd, kun je alles lezen over de roosterpilot, de belangrijkste enquêteresultaten en wat we daarmee hebben gedaan. Wat CNV Vakmensen betreft waren de belangrijkste resultaten uit de enquête dat je blij bent met het feit dat de tijden in je rooster staan, dat er teveel lange weken in het rooster staan en de verschoven avonddienst als zwaar ervaren wordt, maar dat de mogelijkheid om de (zware) lange weken te breken is afgenomen. Dat dáár iets aan zou moeten gebeuren, was dan ook onze belangrijkste inzet in de gesprekken met ANWB over de roosters. En natuurlijk wilden we graag de tijden in de roosters overeind houden.

Wijzigingen roosters

Dat heeft geresulteerd in een aantal wijzigingen. Die vind je in de bijlage. De ROF hoeft niet meer voor elke wijziging te bellen, de dienst van 16.00 uur op zondag blíjft een verschoven avonddienst, maar zal niet meer door een RCA op maandag worden gevolgd. Na een 16-uursdienst op de zondag staan er op maandag en dinsdag R-dagen in je rooster; de RCA-dag die vrijvalt zal door de ROF gebruikt worden om een lange week te breken. De prioriteit voor het breken van lange weken zal worden gegeven aan de zware lange weken, dus de weken die eindigen met een dienst 8 of 9 (16.00 uur of later); hiervoor mogen Adv-dagen worden ingezet. Na de superlate avonddienst op zondag houd je wel je RCA zoals in de cao bepaald.

Geef je mening

We willen van jou weten of je kunt instemmen met het verlengen van de pilot (op basis van de nieuwe afspraken) met de duur van een jaar, dus voor het jaar 2018. In de loop van 2018 kun je je opnieuw via een enquête uitspreken over de pilot en besluiten we of we er wel of niet meer verder gaan.

Om de pilot te mogen verlengen, is het belangrijk dat jij ons laat weten of je het daarmee eens bent. Wij denken dat het goed is om de pilot in ieder geval nog een keer met een jaar te verlengen en we denken dat de aangepaste afspraken helpen om het rooster wat leefbaarder te maken dan het was.

Daarom vragen we je om in te stemmen met de gewijzigde afspraken, maar het laatste woord is uiteraard aan jou. Je kunt je stem uitbrengen tot uiterlijk 20 december via deze link.

Krijg je deze nieuwsbrief per post, dan vind je het stemformulier op onze website https://www.cnvvakmensen.nl/caos/reisbranche/cao-anwb. Is digitaal stemmen voor jou niet mogelijk dan kun je het bijgaande stemformulier per post sturen aan: CNV Vakmensen, Aletta Bulsink, Postbus 2525, 3500 GM Utrecht.

Nog vragen of wil je meer weten? Vraag het aan je collega’s Patrick van der Valk of Alex Wentzel. Of mail mij.

Aletta Bulsink
Bestuurder
Bereikbaar via 06-20471888 of a.bulsink@cnvvakmensen.nl


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid