Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Nog geen overeenstemming over nieuwe cao ANWB

Het was de bedoeling dat er op 6 juli een nieuwe cao zou liggen voor de medewerkers van ANWB. Ondanks de inzet van CNV Vakmensen, FNV en ANWB is het helaas (nog) niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Op 30 augustus doen we een nieuwe poging.

In onze vorige Nieuwsbrief hebben we je al verteld dat we ons geconfronteerd zien met verschillende dilemma's die ons allemaal raken. Aan de ene kant moeten we langer doorwerken en aan de andere kant zijn er steeds meer ANWB-ers die gebruik gaan maken van de ontziemaatregelen, waardoor deze een grote financiële kostenpost en dito risico met zich meebrengen.
Als je moet werken tot je 68e (of langer), is het dan reëel om op je 45e je eerste leeftijdsdag te krijgen.
Wat heb je nodig om gezond aan het werk te blijven. En dan hebben we ook nog een aantal pijnpunten uit het verleden.

We schreven daar al over in onze Nieuwsbrief van 30 juni.

We voeren pittige gesprekken want de zaken waar we het over hebben zijn belangrijk, voor jou en voor de ANWB. Die gesprekken gaan er bijvoorbeeld over of de werktijdverkorting voor oudere werknemers voor iedereen overeind moet blijven, of alleen voor mensen die in 24/7 werken en vanaf welke leeftijd.
Let op: uitgangspunt is dat je houdt wat je hebt. Maar het perspectief kan veranderen.

Ook gaat het over de invoering van een persoonlijk inzetbaarheidsbudget. Hoe hoog moet dat zijn en wat moet je er voor kunnen doen; en wie heeft de regie. Het gaat er om dat zo’n budget daadwerkelijk bijdraagt aan jouw duurzame inzetbaarheid.

Uiteraard willen we ook afspraken maken over een loonsverbetering.

Op donderdag 6 juli hadden we de hele dag uitgetrokken voor onderhandelingen. Desondanks is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen.

Op 30 augustus, de eerste dag na de vakanties waarop het mogelijk is om weer met elkaar te onderhandelen, zitten we weer bij elkaar. We zijn er van doordrongen dat er dan echt een uitkomst moet liggen, echter niet ten koste van alles. Jullie hebben recht op een nieuwe cao, maar dat moet er wel één zijn waar we allemaal achter kunnen staan.

Mede namens Alex Wentzel, Marcel Spruijt en Cees Stange. 

Aletta Bulsink,
Bestuurder CNV Vakmensen
M. +316 20 47 1888
E. a.bulsink@cnvvakmensen 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid