Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Dilemma’s bij gesprekken over nieuwe cao ANWB

Je weet dat het cao-overleg weer is hervat. Zowel ANWB als CNV Vakmensen en FNV steken veel energie in het bespreken van moeilijke dilemma’s en het vinden van oplossingen. We hebben de onderwerpen gerubriceerd. De moeilijkste onderwerpen hebben te maken met leeftijdsdagen en werktijdverkorting.

Met deze nieuwsbrief praten we je bij.

We moeten allemaal steeds langer doorwerken; de pensioenleeftijd schuift op, steeds meer werknemers worden ouder, hebben behoefte aan ondersteunende maatregelen om die extra jaren vol te kunnen houden en tegelijkertijd zien werkgevers en dus ook de ANWB de kosten daarvan (over enkele jaren) schrikbarende vormen aannemen.
Hoe lossen we dat op?

In de cao van de ANWB staan mooie afspraken over leeftijdsdagen en werktijdverkorting.
De afspraken over bijvoorbeeld de werktijdverkorting (WTV) voor oudere werknemers (op dit moment van 62 jaar en ouder) zijn gemaakt in een tijd dat eigenlijk niemand daar gebruik van maakte, omdat iedereen op zijn 62e met Vut of prépensioen ging.
De regeling is ook nog gebaseerd op de veronderstelling dat je op je 65e met pensioen gaat. De laatste jaren is de AOW-leeftijd een aantal keren verhoogd en de regeling past dus niet meer.
Sec naar de letter heb je recht op WTV als je 62, 63 of 64 jaar bent; als je 65 wordt, moet je weer 100% werken (…). Iedereen snapt dat dat niet kan. Als je de WTV uitbreidt met de jaren 65, 66 en straks ook 67 jaar, dan klapt de regeling uit elkaar omdat het niet betaalbaar is. Er moet iets gebeuren, maar wat?
Is de regeling voor iedereen noodzakelijk om het werk vol te houden? Moet de leeftijd waarop je recht krijgt, mee-ademen met de (stijgende) AOW-leeftijd? Hoe moet een overgangsregeling er uit zien?
Vragen waar we mee worstelen.

Als je 45 jaar bent, krijg je voor het eerst leeftijdsdagen. Leuk, maar is het nog logisch dat je op je 45e al je eerste ‘ouderen’-dagen krijgt, terwijl je halverwege je werkzame leven bent? We vinden dat het systeem van leeftijdsdagen overeind moet blijven, maar we kunnen ons voorstellen dat het later ingaat.
En ook hier hebben we te maken met het feit dat er wordt uitgegaan van het feit dat je op je 65e met pensioen gaat. Alleen dat al, vraagt een aanpassing.
Het is gemakkelijk om te zeggen “Plak er maar een paar jaar bij aan” maar met ons allen hebben we ook de verantwoordelijkheid om te kijken of regelingen betaalbaar zijn en blijven.

Je kunt er van op aan dat we met ons vieren keihard aan het werk zijn voor goede/reële afspraken voor jou en je collega’s.
We hebben gepland dat we volgende week donderdag 6 juli de laatste onderhandelingsdag hebben. Het kan nog alle kanten op.
Wat het wordt, dat hoor je zo snel mogelijk na de 6e van ons.
Voor nu vinden we het belangrijk jullie mee te nemen bij de dilemma’s over deze twee cruciale onderwerpen.

Alex Wentzel, Marcel Spruijt en Cees Stange en Aletta Bulsink

Bestuurder CNV Vakmensen
Aletta Bulsink
E; a.bulsink@cnvvakmensen.nl
M: 06 20 47 18 88

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid