Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Nieuws

Cao-tekst onderhandelingsresultaat ANWB klaar

Bij de Nieuwsbrief ontvang je de tekst van het onderhandelingsresultaat Cao ANWB zoals afgesloten tussen CNV Vakmensen, FNV en ANWB. Het is ingewikkeld en veel: lees de tekst goed door. In een tweede bijlage tref je ook een infographic aan zodat je meteen de belangrijkste afspraken kunt zien.

Over dit resultaat kun je je stem uitbrengen, de link vind je onderaan de nieuwsbrief.

Balans tussen werk en privé
We moeten allemaal steeds langer doorwerken. De vraag is hoe we dat gezond en plezierig kunnen doen. Over de vraag hoe we daar een goede nieuwe balans in kunnen vinden, hebben wij lang (ruim een jaar) met ANWB onderhandeld.
De uitkomst is dat de werktijdverkorting ingrijpend verandert. In eerste instantie zette ANWB in op het afschaffen van de WTV omdat de regeling op korte termijn onbetaalbaar zou worden.
Wij vonden dat er voor mensen die jarenlang ’s avonds en ’s nachts werken en hebben gewerkt, een oplossing moest worden gevonden. Als je al wat ouder bent, heb je minder tijd om je plannen nog aan te passen en andere maatregelen te treffen. Daarom hebben we een overgangsregeling afgesproken voor iedereen die geboren is vóór 1 januari 1961.

Overgangsregeling WTV
Ben je vóór 1 januari 1961 geboren, dan houd je recht op WTV; ongeacht waar je werkt bij ANWB.
De WTV zelf verandert ook. Het gaat in 3 jaar voordat je AOW-gerechtigd bent; de eerste 2 jaar krijg je ¾ uur WTV per dag, het laatste jaar 1 uur per dag.
Ben je jonger, dan heb je alleen recht op WTV als je werkzaam bent in specifiek benoemde functies binnen de Wegenwacht en ALC. In de tekst van het onderhandelingsresultaat staat om welke functies het gaat. Het moment waarop je leeftijdsdagen krijgt, gaat omhoog van 45 naar 50 jaar. Ook gaat de opbouw van het aantal dagen langzamer en kun je uiteindelijk maximaal 96 leeftijdsuren opbouwen. De staffel staat in de tekst van het resultaat. 
Belangrijk: je houdt wat je hebt! Dat geldt voor de WTV en dat geldt voor de leeftijdsdagen!

Inzetbaarheidsbudget
Je krijgt een persoonlijk inzetbaarheidsbudget van 700 euro per jaar; dat kun je maximaal 2 jaar opsparen voor zaken die jouw duurzame inzetbaarheid vergroten (opleiding, gezondheid, etc.). Heb je een concreet plan, dan kun je in overleg 3 jaar opbouwen. Werk je minder dan 24 uur per week, dan krijg je 350 euro als inzetbaarheidsbudget.

Loon
Niet onbelangrijk is de loonsverhoging. Per 1 februari 2017 (dus met terugwerkende kracht) krijg je er 1,75% bij, per 1 april 2018 opnieuw 1,75% en ten slotte per 1 februari 2019 2%. In totaal dus 5,5%.

Toeslagen
Werk je op de alarmcentrale, dan krijg je als je op Oudjaarsavond tussen 22.00-24.00 uur werkt een toeslag van 100% op je loon. Ook worden per 1 januari 2017 de kruisdagen (weer) ingevoerd. Vanaf 2018 heb je als je 7 nachtdiensten hebt gewerkt recht op 1 extra vrije dag. In 2017 krijg je je kruisdagen uitbetaald. Voor degenen die werkten op de oude meldkamer in Badhoevedorp of Assen is er daarnaast een eenmalige afkoop afgesproken voor de feestdagcompensatie.

Periodieke schaalverhoging
De periodieke schaalverhoging die met je beoordeling te maken heeft, wordt met ingang van 1 januari 2018 verlaagd. De nieuwe staffel vind je in de tekst van het onderhandelingsresultaat. 

Retail
Over de arbeidsvoorwaarden van Retail is al eerder vastgesteld dat die in vergelijking met andere retailbedrijven aan de hoge kant is. We gaan de komende tijd in overleg met de medewerkers van Retail kijken of en hoe die arbeidsvoorwaarden meer in lijn kunnen komen. Overigens is ook hier afgesrpoken dat je houdt wat je nu hebt!

Reiskosten
In 2018 kun je, als je daarvoor in aanmerking komt, je reiskosten fiscaal verrekenen met je eindejaarsuitkering. Dat kan je netto een behoorlijk voordeel opleveren.

Ledenvergaderingen volgen
Dit zijn lang niet alle punten uit het onderhandelingsresultaat. De belangrijkste staan hier op een rij. Het zijn mooie afspraken en minder mooie afspraken. De uitdaging zat hierin dat er een eigentijdse en toekomstbestendige cao moest komen waar recht gedaan werd aan de medewerkers van ANWB.
Het is ingewikkeld; daarom organiseren CNV en FNV ledenvergaderingen op een aantal plaatsen in het land. Daarover informeren we je later deze week. De bedoeling is dat we je dan alle ins en outs van het resultaat kunnen vertellen, toelichten en ook kunnen stilstaan bij de keuzes die we hebben gemaakt tijdens het onderhandelingsproces.
Al met al zijn we van mening dat er een evenwichtig pakket ligt waarmee de toekomst op een goede manier kan worden tegemoet getreden. Via deze link kun je digitaal stemmen. Doe dat uiterlijk 23 oktober a.s. Degenen die de Nieuwsbrief per post krijgen, kunnen het stemformulier hiervoor gebruiken.

Aletta Bulsink
Onderhandelaar CNV Vakmensen
M 06-20471888
E a.bulsink@cnvvakmensen.nl

 

 
Lees ook

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid