Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Recreatie - Nieuws

Onderhandelingen cao recreatie van start

Afgelopen week is het overleg over jouw arbeidsvoorwaarden gestart. CNV Vakmensen heeft ingezet op een loonsverhoging van 2,5%.

De huidige cao voor de verblijfsrecreatie loopt af op 30 juni 2017. We zijn dus vroeg begonnen met onderhandelen. Ons belangrijkste voorstel is een loonsverhoging van 2,5%. Het gaat immers goed met de sector. De markt groeit en het aantal (buitenlandse) toeristen neemt toe. 

Is loon het enige?
Uiteraard is de loonsverhoging in de cao niet het enige onderwerp dat CNV Vakmensen inbrengt. Sterker nog, eigenlijk ligt de focus op het realiseren van afspraken rondom scholingsbudgetten, arbeidsvoorwaarden die passen bij je levensfase, gezond, vitaal en met plezier in werk aan de slag blijven. Toch hebben wij nu hierover geen nieuwe voorstellen gedaan. Dat komt doordat wij in de vorige cao hadden afgesproken onder de noemer ‘modernisering van arbeidsvoorwaarden’ de genoemde thema’s uit te werken in concrete resultaten. Daar is niets van terecht gekomen. Wij stellen u dus voor om dat alsnog te doen omdat het om belangrijke onderwerpen gaat. Lees bijgaande brief die wij aan de werkgevers (Recron) verstuurd hebben.

Eerste overleg
In het eerste overleg is geconstateerd dat eigenlijk alle partijen het erover eens zijn dat we serieus aan de slag moeten met de modernisering van arbeidsvoorwaarden. We moeten dus snel afspraken maken op welk moment we over welke onderwerpen gaan praten en wanneer dat tot resultaat moet leiden. Geen vrijblijvendheid meer. Dat betekent dat loon en looptijd als onderwerpen overblijven. Recron heeft een voorstel neergelegd van 2% voor een cao van anderhalf jaar. Zoals gezegd gaan wij uit van een loonsverhoging van 2,5% voor een cao van één jaar. Een langere looptijd is bespreekbaar, maar dan moet er dus nog wel wat gebeuren op het gebied van loon. De kop van de onderhandelingen is er in ieder geval af. Wordt vervolgd. Wij houden je op de hoogte.

Vragen, problemen of misstanden? Wij staan voor je klaar!
Heb je vragen over je cao? Zijn er bij jou op de werkvloer problemen op het gebied van arbeidsvoorwaarden of arbeidsomstandigheden? De cao wordt niet goed nageleefd? De werkdruk is te hoog? De veiligheid staat onder druk? Medewerkers worden onrechtvaardig behandeld? Meld het ons! CNV Vakmensen kan dan samen met jou bekijken hoe we de situatie bij jou op de werkvloer kunnen verbeteren en je werkplezier vergroten.  

CNV Vakmensen
Wessel Breunesse
w.breunesse@cnvvakmensen.nl
06-20471879
@WesselBreunesse
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid