Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Leisure - Nieuws

Cao-resultaat Leisure

Op 24 november hebben wij een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Leisure. Basis voor het resultaat waren de voorstellen vanuit de vakbonden, in samenspraak met de cao-commissie en op basis van input vanuit de diverse ledenvergaderingen.

In de bijlage kunnen jullie concreet nalezen wat er is afgesproken, daarover nog even het volgende:

Cao voor de toekomst

Van belang is dat we een wat langere looptijd hebben vastgelegd dan in eerste instantie door ons aangegeven. Dit heeft te maken met de veelheid aan onderwerpen die nader onderzocht moeten worden in het kader van de cao voor de toekomst. Niet alleen de nieuwe wet flex en zekerheid is van belang maar ook de vraag: hoe kunnen we de cao zo herschrijven dat zowel de vaste medewerkers als de flex medewerkers zich kunnen herkennen in de cao, want het gaat om de arbeidsvoorwaarden voor beide groepen werknemers. Zaken zoals: arbeidstijden, contracten, mobiliteit, leesbaarheid en duidelijkheid komen aan bod. Een werkgroep bestaande uit in ieder geval de onderhandelingsdelegatie van de vakbonden, zal al in januari, onder begeleiding van een externe adviseur, aan de slag gaan. Vakbonden zullen vervolgens een en ander afstemmen met de cao-commissie en deze groep intensief betrekken bij het komende traject. Qua loon, zitten we rond het niveau van hetgeen nu ongeveer wordt afgesloten, het is dus niet veel hoger, maar ook niet veel lager! In 18 maanden 2%, te weten in januari 2015 1,25 en op 1 januari 2016 0,75. Winst zit hem wat ons betreft in: tijdig een nieuwe cao, geen onrust en gedoe in de parken, een nette WW afspraak waarmee ook binnen deze sector de versobering van de WW, mogelijk gerepareerd kan worden. Maar bovenal: een toekomstagenda, gedragen door werkgevers én werknemers.

Jouw mening

Het is aan jullie, of je akkoord kan gaan met het behaalde resultaat of niet. Daarvoor kan je tot en met 4 december a.s. aan ons laten weten of je instemt met het resultaat of niet. Je kan dat doen door te mailen naar: w.kruithof@cnvvakmensen.nl  geef je naam en park waar je werkt dan wel even door! Als je nog vragen hebt dan kan je ons natuurlijk altijd bellen of mailen!  Voor de goede orde, moeten we wel even melden dat ook de werkgevers dit resultaat moeten voorleggen aan de andere werkgevers, net als dat wij dit aan jullie moeten voorleggen. Op 5 december hopen we het resultaat van de beide raadplegingen aan elkaar te kunnen melden. Als wij geen reactie van jou ontvangen, gaan we er van uit dat je instemt met het onderhandelingsresultaat. 

Vakbondscontributie verrekenen

Tot slot: denken jullie nog even aan het feit dat je de vakbondscontributie fiscaal vriendelijk kan verrekenen met je brutoloon! Je hebt daar nog de tijd voor tot en met eind november, maak daar gebruik van en lever je jaaropgave in. Het kan je geld opleveren, tot wel €70,- netto ! dat laat je toch niet liggen. Kijk hiervoor op https://www.cnvvakmensen.nl/diensten/kortingen/belastingvoordeel-contributie

Wil een werkgever niet meewerken aan deze mogelijkheid? Geef hem de tijd tot en met de salarisbetaling van december, als het dan nog niet verrekend is, neem dan contact op met ons. Dan kunnen wij actie ondernemen.


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid