Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Dagrecreatie - Nieuws

Resultaat bereikt cao verblijfsrecreatie

De onderhandelingen om te komen tot een nieuwe cao recreatie zijn op donderdag 13 juni weer hervat. De onderhandelingen waren vruchtbaar en hebben geleid tot een resultaat. De nieuwe cao gaan in per 1 juli 2013.

Sinds 28 maart zijn de vakbonden in gesprek geweest met de werkgevers om te komen tot een nieuwe cao. De onderhandelingen gingen moeizaam, vanwege de verschillen in de voorstellen van de vakbonden en de werkgevers. Op 16 mei is door de vakbonden en werkgevers op informele wijze gezamenlijk gekeken naar waar de ruimte ligt om tot een akkoord te kunnen komen. Na dit overleg zijn de onderhandelingen weer opgepakt en is het gelukt om met elkaar afspraken te kunnen maken voor de nieuwe cao.

In het kort zijn de afspraken als volgt:

 • De cao recreatie wordt met een jaar verlengd, dus tot 1 juli 2014
 • 1% loonsverhoging per 1 oktober 2013
 • Gezamenlijke inspanning om 100 EVC trajecten te realiseren. Met een eenmalige tegemoetkoming van € 750 via het sociaal fonds recreatie voor een traject
 • Sociale partners gaan een intersectoraal project uitvoeren inzake duurzame inzetbaarheid
 • Sociale partners gaan de brochure toeslagen en werktijden afronden

Het resultaat wordt binnenkort aan de leden van CNV Vakmensen ter goedkeuring voorgelegd, hierover worden de leden apart geïnformeerd.

Judith ten Broeke
Bestuurder CNV Vakmensen
j.tenbroeke@cnvvakmensen.nl
Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

 • Deskundig advies over werk en inkomen
 • Rechtshulp voor werk en inkomen
 • Rechtshulp voor privé situaties
 • Hulp bij je belastingaangifte
 • Korting op verzekeringen
 • Informatie en advies bij ziekte

Word lid