Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Sector Papier en karton - Nieuws

Overleg met directie Marsna Paper BV te Meerssen

Op 22 april en 6 mei 2015 heb ik in een constructieve sfeer diverse aandachtspunten besproken met de directie van Marsna Paper BV. Een kort resumé.

1. Individuele arbeidsovereenkomsten
We hebben de concept individuele arbeidsovereenkomsten uitvoerig besproken. Diverse suggesties van ons worden nu verwerkt op in individuele arbeidsovereenkomsten. Omtrent 2 punten hebben we nog een meningsverschil:

• Wel/niet een opzegtermijn van 2 maanden?
• Wel/niet meenemen van dienstjaren Meerssen Papier (anciënniteit)?

Met de directie hebben we afgesproken dat we het standpunt van Marsna Paper door een jurist laten toetsen. Terugkoppeling volgt dan wellicht binnen 10 dagen.

2. Pensioen
Tijdens de bijeenkomst op 6 mei heb ik diverse informatieve stukken ontvangen over jullie pensioen. Met de directie is nu afgesproken dat ik op basis van deze informatie de problematiek in kaart ga brengen. Nadat de directie de omschrijving van de pensioenproblematiek goedgekeurd heeft, zal ik eerst advies vragen bij onze juridische dienst inzake de haalbaarheid van het wel/niet hoofdelijk aansprakelijk stellen van de voormalige bestuurders van Meerssen Papier.
Over 1 à 2 maanden zal ik jullie tijdens een ledenraadpleging informeren over de voortgang.

Mochten jullie in de tussenliggende periode een eindafrekening van de UWV ontvangen inzake de faillissement - WW, geef dan tijdig aan dat je niet akkoord gaat met de eindafrekening: je mist immers een deel van je pensioenrechten over de periode 17 maart 2014 - 17 maart 2015. Nadere onderbouwing van de pensioenvordering volgt dan te zijner tijd.

3. Personeelsgids
Zoals bekend, is een deel van jullie arbeidsvoorwaarden verwoord in de P-gids van Meerssen Papier, versie 1 d.d. 18 december 2008.
Deze P-gids is als gevolg van diverse wijzigingen in wet- en regelgeving sterk verouderd. We hebben de belangrijkste wijzigingen met de directie besproken, zodat de P-gids spoedig geactualiseerd kan worden.

4. Ledenraadpleging ex werknemers Meerssen Papier
De ex werknemers van Meerssen Papier laten we niet in de kou staan. Op maandagavond 11 mei aanstaande. organiseren we voor hen een ledenraadpleging.

5. CNV Weetjes

  • Weet je dat je als lid GRATIS een gezinsrechtsbijstandsverzekering hebt (voor alle thuiswonende gezinsleden)? Deze CNV Gezinsrechtshulp kun je dus ook gebruiken bij burengeschillen, consumentenzaken, studiefinanciering, ziektekostenverzekering of bij fiscale problemen of huursubsidie. Voor meer informatie: zie http://www.cnvvakmensen.nl/ledenvoordeel/rechtshulp/rechtshulp-voor-het-hele-gezin/
  • Weet je dat nieuwe leden de eerste 6 maanden slechts 50% van de contributie betalen? Zie http://www.cnvvakmensen.nl/lidmaatschap/
  • Weet je dat je circa 40% van de betaalde vakbondscontributie via Marsna Paper BV en de fiscus terug kunt krijgen? Voor een fulltime werknemer is dat al snel € 70,- netto op jaarbasis. De netto contributie van een fulltimer bedraagt dan circa €10,- per maand; netto contributie van een parttimer (tot 20 uren per week) bedraagt ongeveer €5,- per maand.

Jullie zien, we maken werk van jullie werk!
Heb je vragen, suggesties etcetera? neem dan even contact met mij op.
Geef de nieuwsbrief eens aan een ongeorganiseerde collega. Samen staan we tenslotte sterker.

CNV Vakmensen
Jean-Marie Severijns, bestuurder
j.severijns@cnvvakmensen.nl
06-51602160

 


Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid