Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Solidpack B.V. - Nieuws

Stand van zaken cao Solidpack

Op 1 en 2 juli 2015 hebben wij een aantal leden gesproken op de ledenraad-plegingen. Daar hebben we de stand van zaken over jullie nieuwe cao besproken. We hebben uitgebreid gesproken en gediscussieerd over alle onderwerpen die gedurende de cao onderhandelingen naar voren zijn gekomen.

We hebben de volgende vraag aan de leden voorgelegd:

Als deze stand van zaken nu het onderhandelingsresultaat was, wat hadden jullie dan gestemd?

De meerderheid van de leden heeft aangegeven in te stemmen met een dergelijk onderhandelingsakkoord, mits:

  • Het bezettingsprobleem in het kader van levensfase bewust personeelsbeleid serieus wordt genomen in de stuurgroep.
  • De woorden “voor het eerst” weggehaald worden uit het tekstvoorstel voor artikel 18 lid 4.
  • De peildatum ten aanzien van artikel 15 lid 2 wordt gewijzigd in 31 december 2015 (voorheen stond de peildatum op 31 december 2014. Dit is erg ongunstig, omdat dit zou betekenen dat een groot aantal mensen met terugwerkende kracht uren moet inleveren).
Goed nieuws! Wij hebben jullie werkgever het bovenstaande doorgegeven, waarna jullie werkgever gehoor heeft gegeven aan alle drie voorwaarden. Dat betekent dat wij jullie bij deze een onderhandelingsresultaat voorleggen. Download het onderhandelingsresultaat aan de rechterkant.

Stem mee over het onderhandelingsresultaat via het stemformulier

Via het stemformulier kun je voor of tegen het onderhandelingsresultaat stemmen. Wij willen jullie vragen om vóór 1 september 2015 aan ons te laten weten of jullie wel of niet kunnen instemmen met dit onderhandelingsresultaat. Download het stemformulier aan de rechterkant. Jouw reactie kun je ook per e-mail versturen naar apeldoorn@cnvvakmensen.nl.

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid