Foto van jonge man op straat die zijn tablet leest
Cao Smurfit Kappa Golfkarton - Nieuws

Pensioenfonds Smurfit Nederland stopt

De werkgever Smurfit Kappa wil voor de toekomst geen twee bedrijfspensioenfondsen aanhouden en heeft uiteindelijk besloten om de pensioenregeling van Pensioenfonds Smurfit Nederland vanaf 2017 onder te brengen bij Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland.

Dit betekent dat vanaf januari 2017 werknemers hun pensioen opbouwen bij Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland. Het bestuur heeft het besluit moeten nemen om het Pensioenfonds Smurfit Nederland te stoppen.

Als vakorganisaties hebben we geprobeerd om met werkgever in onderhandeling te komen over de wijze waarop het pensioenfonds wordt opgeheven. We hebben zelfs bij de laatste cao onderhandelingen nogmaals de afspraak gemaakt om het overleg hierover op te starten, dat overleg heeft tot op heden nog niet plaats gevonden.

Wij vinden namelijk dat werknemers die aangesloten zijn bij Pensioenfonds Smurfit Nederland nadeel ondervinden en wel op twee manieren. Geen kans op indexatie en een te hoge premie.

Geen indexatie
Als het pensioenfonds stopt zal het pensioen waarschijnlijk nog eenmalig worden verhoogd. Echter, het geld dat tot 2017 is opgebouwd voor de middelloonregeling en wordt ondergebracht bij Nationale Nederlanden (NN) krijgt niet meer de kans om mee te groeien met de inflatie. Anders gezegd, dat geld wordt bevroren. Voor gepensioneerden betekent dit dat hun pensioen niet meer wordt verhoogd. De enige inkomensverbetering die ze nog kunnen krijgen is de verhoging van de AOW uitkering. Voor mensen die nog werken geldt dat tot aan hun pensioen het opgebouwde geld bevroren blijft en als ze met pensioen gaan er op dit deel van hun pensioen geen verhoging meer komt.

Te hoge premie
De opgebouwde pensioenen tot en met 2016, die dus bij NN blijven die zijn en blijven gegarandeerd. Voor die levenslange garantie is tot 2017 premie betaald. Het Pensioenfonds Smurfit Nederland kende een verzekerde regeling die ervoor zorgde dat er gedurende de verzekeringsperiode geen kans was op het korten (verlaging) van de pensioengelden.

Deze verzekering liep tot 2017 en het was niet mogelijk om dit te verlengen. Omdat een verzekering geld kost betaalden de werknemers extra premie. Voor het pensioen dat vanaf 2017 wordt opgebouwd bij Pensioenfonds Smurfit Kappa  is geen verzekering meer van kracht, maar zijn de werknemers wel de extra premie blijven betalen.

Als oplossing hebben we aangegeven dat de regeling, en daarmee ook de premie van het Smurfit Nederland fonds, gelijk zou moeten worden gesteld aan de premie die wordt betaald bij Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland.

Voor het meegroeien van het geld dat is ondergebracht bij Nationale Nederlanden, hebben we gevraagd om het zo te regelen dat wanneer Pensioenfonds Smurfit Kappa overgaat tot het indexeren (verhogen) van de opgebouwde pensioenen, ze dit doen over het bedrag inclusief van wat bij Nationale Nederlanden staat. 

Helaas heeft werkgever Smurfit Kappa beide voorstellen niet willen overnemen. Dit vinden we onredelijk. Werkgever stopt met het pensioenfonds en dit treft werknemers en gepensioneerden hard in de portemonnee. Daarom houden we een gezamenlijke ledenvergadering met FNV op:

24 september om 14.30 uur in Soest (kantine op bedrijf) en
op 26 september om 14.00 uur in Eerbeek (restaurant de Heideroos).

Mocht dit bericht niet op jou van toepassing zijn, dan vraag ik je dit als niet ontvangen te beschouwen.

Hank Oomkes
bestuurder
E.: h.oomkes@cnvvakmensen.nl
M.: 06 51 60 20 57

Op de hoogte blijven?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief. Je ontvangt 1x per maand ons nieuws over werk en inkomen.

Ja, ik meld me aan

De voordelen van CNV Vakmensen

  • Deskundig advies over werk en inkomen
  • Rechtshulp voor werk en inkomen
  • Rechtshulp voor privé situaties
  • Hulp bij je belastingaangifte
  • Korting op verzekeringen
  • Informatie en advies bij ziekte

Word lid